VČ - TD 2.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband

7. 1. 2017, 12.20 Náchod C v Hradec Král. B