Hazuka Petr

Malý stůl

2019/2020

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
6869 / 150 | 765.79
7.14
96.55560000 %
150 / 23 | 37
Malý stůl: Volná hra
12. 10. 2019, 10.00 | Žabka Luděk | VČ TD 4.třída
6.522
119 / 30 | 29
Malý stůl: Volná hra
7. 12. 2019, 10.00 | Ptáček Pavel | VČ TD 4.třída
3.962
150 / 23 | 30
Malý stůl: Volná hra
4. 1. 2020, 10.00 | Pšenička Miroslav | VČ TD 4.třída
6.522
150 / 21 | 37
Malý stůl: Volná hra
18. 1. 2020, 10.00 | Kníže Martin | VČ TD 4.třída
7.142
150 / 25 | 76
Malý stůl: Volná hra
1. 2. 2020, 09.00 | Žabka Luděk | VČ TD 4.třída
6.002
150 / 28 | 27
Malý stůl: Volná hra
1. 2. 2020, 10.00 | Janský Ondřej | VČ TD 4.třída
5.352

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
6559 / 126 | 254.43
6.25
93.16670000 %
100 / 18 | 19
Malý stůl: Kádr 52/2
12. 10. 2019, 11.00 | Žabka Luděk | VČ TD 4.třída
5.552
100 / 17 | 21
Malý stůl: Kádr 52/2
7. 12. 2019, 11.00 | Bašík Ladislav | VČ TD 4.třída
5.882
100 / 16 | 22
Malý stůl: Kádr 52/2
4. 1. 2020, 11.00 | Pšenička Miroslav | VČ TD 4.třída
6.252
72 / 17 | 25
Malý stůl: Kádr 52/2
18. 1. 2020, 11.00 | Kníže Martin | VČ TD 4.třída
4.230
100 / 28 | 17
Malý stůl: Kádr 52/2
1. 2. 2020, 10.00 | Žabka Luděk | VČ TD 4.třída
3.572
87 / 30 | 18
Malý stůl: Kádr 52/2
1. 2. 2020, 11.00 | Janský Ondřej | VČ TD 4.třída
2.900

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
6286 / 140 | 102.04
2.77
95.33330000 %
50 / 18 | 10
Malý stůl: Jednoband
12. 10. 2019, 11.50 | Žabka Luděk | VČ TD 4.třída
2.772
43 / 30 | 6
Malý stůl: Jednoband
7. 12. 2019, 11.50 | Ptáček Pavel | VČ TD 4.třída
1.432
50 / 25 | 10
Malý stůl: Jednoband
4. 1. 2020, 11.50 | Pšenička Miroslav | VČ TD 4.třída
2.002
50 / 18 | 9
Malý stůl: Jednoband
18. 1. 2020, 11.50 | Kníže Martin | VČ TD 4.třída
2.772
50 / 19 | 7
Malý stůl: Jednoband
1. 2. 2020, 10.50 | Žabka Luděk | VČ TD 4.třída
2.632
43 / 30 | 7
Malý stůl: Jednoband
1. 2. 2020, 11.50 | Janský Ondřej | VČ TD 4.třída
1.432

Trojband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
326 / 90 | 30.288
0.333
43.33330000 %
10 / 30 | 2
Malý stůl: Trojband
7. 12. 2019, 10.00 | Tlapák Martin | VČ 3B 3.třída
0.3332
9 / 30 | 3
Malý stůl: Trojband
7. 12. 2019, 11.00 | Vít Jiří | VČ 3B 3.třída
0.3000
7 / 30 | 2
Malý stůl: Trojband
7. 12. 2019, 12.00 | Bašík Ladislav | VČ 3B 3.třída
0.2330

2018/2019

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
8972 / 181 | 515.37
12.50
74.76920000 %
85 / 30 | 18
Malý stůl: Volná hra
9. 9. 2018, 10.00 | Vokatý Petr | VČ - TD 4.třída
2.832
150 / 15 | 37
Malý stůl: Volná hra
22. 9. 2018, 10.00 | Lukeš Martin | VČ - TD 4.třída
10.002
47 / 10 | 15
Malý stůl: Volná hra
14. 10. 2018, 10.00 | Kudr Jan | VČ - TD 4.třída
4.700
200 / 16 | 51
Malý stůl: Volná hra
3. 11. 2018, 10.00 | Foff Petr | VČ - TD 1.třída
12.502
133 / 30 | 12
Malý stůl: Volná hra
2. 12. 2018, 10.00 | John Jiří st. | VČ - TD 4.třída
4.430
126 / 30 | 20
Malý stůl: Volná hra
12. 1. 2019, 10.00 | Vokatý Petr | VČ - TD 4.třída
4.202
88 / 20 | 20
Malý stůl: Volná hra
10. 3. 2019, 10.00 | Zadrobílek Roman | VČ - TD 1.třída
4.400
143 / 30 | 19
Malý stůl: Volná hra
16. 3. 2019, 10.00 | Bašík Ladislav | VČ - TD 4.třída
4.762

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
8692 / 173 | 314.00
5.00
76.88890000 %
100 / 28 | 15
Malý stůl: Kádr 52/2
9. 9. 2018, 11.00 | Vokatý Petr | VČ - TD 4.třída
3.572
94 / 20 | 21
Malý stůl: Kádr 52/2
22. 9. 2018, 11.00 | Černý Robert | VČ - TD 4.třída
4.700
56 / 13 | 13
Malý stůl: Kádr 52/2
14. 10. 2018, 11.00 | Kudr Jan | VČ - TD 4.třída
4.300
53 / 20 | 17
Malý stůl: Kádr 52/2
3. 11. 2018, 11.10 | Foff Petr | VČ - TD 1.třída
2.650
100 / 24 | 19
Malý stůl: Kádr 52/2
2. 12. 2018, 11.00 | John Jiří st. | VČ - TD 4.třída
4.162
100 / 28 | 18
Malý stůl: Kádr 52/2
12. 1. 2019, 11.00 | Vokatý Petr | VČ - TD 4.třída
3.572
89 / 20 | 31
Malý stůl: Kádr 52/2
10. 3. 2019, 11.10 | Zadrobílek Roman | VČ - TD 1.třída
4.450
100 / 20 | 24
Malý stůl: Kádr 52/2
16. 3. 2019, 11.00 | Srna Michal | VČ - TD 4.třída
5.002

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
8323 / 181 | 171.78
2.93
76.90480000 %
39 / 30 | 6
Malý stůl: Jednoband
9. 9. 2018, 11.50 | Vokatý Petr | VČ - TD 4.třída
1.300
43 / 30 | 5
Malý stůl: Jednoband
22. 9. 2018, 11.50 | Černý Robert | VČ - TD 4.třída
1.430
47 / 16 | 14
Malý stůl: Jednoband
14. 10. 2018, 11.50 | Kudr Jan | VČ - TD 4.třída
2.930
45 / 20 | 11
Malý stůl: Jednoband
3. 11. 2018, 12.10 | Foff Petr | VČ - TD 1.třída
2.252
33 / 30 | 6
Malý stůl: Jednoband
12. 1. 2019, 11.50 | Vokatý Petr | VČ - TD 4.třída
1.100
20 / 11 | 7
Malý stůl: Jednoband
16. 2. 2019, 11.50 | Kudr Jan | VČ - TD 4.třída
1.810
46 / 20 | 14
Malý stůl: Jednoband
10. 3. 2019, 12.10 | Zadrobílek Roman | VČ - TD 1.třída
2.302
50 / 24 | 17
Malý stůl: Jednoband
16. 3. 2019, 11.50 | Ther Radoslav | VČ - TD 4.třída
2.082

2017/2018

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
6608 / 120 | 295.06
7.10
50.66670000 %
84 / 20 | 14
Malý stůl: Volná hra
11. 11. 2017, 10.00 | Palata Tomáš | VČ - TD 1.třída
4.200
142 / 20 | 29
Malý stůl: Volná hra
6. 1. 2018, 10.00 | Holeček Jaroslav | VČ - TD 1.třída
7.102
93 / 20 | 24
Malý stůl: Volná hra
20. 1. 2018, 10.00 | Brandejs Karel | VČ - TD 1.třída
4.652
103 / 20 | 24
Malý stůl: Volná hra
24. 2. 2018, 10.00 | Janík Jiří | VČ - TD 1.třída
5.150
91 / 20 | 23
Malý stůl: Volná hra
17. 3. 2018, 10.00 | Hanuš Jiří | VČ - TD 1.třída
4.552
95 / 20 | 12
Malý stůl: Volná hra
25. 3. 2018, 10.00 | Bušanský Petr | VČ - TD 1.třída
4.752

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
6602 / 120 | 245.01
7.25
66.88890000 %
90 / 20 | 19
Malý stůl: Kádr 52/2
11. 11. 2017, 11.10 | Svoboda Pavel | VČ - TD 1.třída
4.500
82 / 20 | 16
Malý stůl: Kádr 52/2
6. 1. 2018, 11.10 | Mareš Ivan | VČ - TD 1.třída
4.100
87 / 20 | 17
Malý stůl: Kádr 52/2
20. 1. 2018, 11.10 | Sedláček Petr | VČ - TD 1.třída
4.352
118 / 20 | 24
Malý stůl: Kádr 52/2
24. 2. 2018, 11.10 | Zadrobílek Roman | VČ - TD 1.třída
5.902
145 / 20 | 15
Malý stůl: Kádr 52/2
17. 3. 2018, 11.10 | Hanuš Jiří | VČ - TD 1.třída
7.252
80 / 20 | 14
Malý stůl: Kádr 52/2
25. 3. 2018, 11.10 | Bušanský Petr | VČ - TD 1.třída
4.002

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
6300 / 116 | 222.58
3.00
83.33330000 %
60 / 20 | 11
Malý stůl: Jednoband
11. 11. 2017, 12.10 | Stolín Jaroslav | VČ - TD 1.třída
3.002
38 / 20 | 7
Malý stůl: Jednoband
6. 1. 2018, 12.10 | Farkaš David | VČ - TD 1.třída
1.901
59 / 20 | 22
Malý stůl: Jednoband
20. 1. 2018, 12.10 | Sedláček Petr | VČ - TD 1.třída
2.952
47 / 16 | 12
Malý stůl: Jednoband
24. 2. 2018, 12.10 | Zadrobílek Roman | VČ - TD 1.třída
2.930
40 / 20 | 10
Malý stůl: Jednoband
17. 3. 2018, 12.10 | Hanuš Jiří | VČ - TD 1.třída
2.002
56 / 20 | 21
Malý stůl: Jednoband
25. 3. 2018, 12.10 | Bušanský Petr | VČ - TD 1.třída
2.802

Trojband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
668 / 171 | 30.397
0.600
56.66670000 %
12 / 30 | 2
Malý stůl: Trojband
21. 10. 2017, 10.00 | Židů Tomáš | VČ - 3B 3.třída
0.4000
5 / 21 | 1
Malý stůl: Trojband
21. 10. 2017, 10.05 | Janeček Antonín | VČ - 3B 3.třída
0.2380
12 / 30 | 3
Malý stůl: Trojband
21. 10. 2017, 10.10 | Poláček Ladislav | VČ - 3B 3.třída
0.4000
13 / 30 | 3
Malý stůl: Trojband
24. 3. 2018, 10.00 | Novák Jan | VČ - 3B 3.třída
0.4332
18 / 30 | 3
Malý stůl: Trojband
24. 3. 2018, 10.05 | Vodák Martin | VČ - 3B 3.třída
0.6002
8 / 30 | 2
Malý stůl: Trojband
24. 3. 2018, 10.10 | Kuchař František | VČ - 3B 3.třída
0.2660

2016/2017

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
9699 / 175 | 323.99
6.35
38.83330000 %
60 / 18 | 8
Malý stůl: Volná hra
24. 9. 2016, 10.00 | Kníže Martin | VČ - TD 1.třída
3.330
43 / 20 | 10
Malý stůl: Volná hra
22. 10. 2016, 10.00 | Mrkvička Jaroslav | VČ - TD 1.třída
2.150
54 / 20 | 14
Malý stůl: Volná hra
10. 12. 2016, 10.00 | Theer Martin | VČ - TD 1.třída
2.700
76 / 20 | 23
Malý stůl: Volná hra
8. 1. 2017, 10.00 | Špelda Miroslav | VČ - TD 1.třída
3.800
92 / 20 | 24
Malý stůl: Volná hra
15. 1. 2017, 13.00 | Holeček Jaroslav | VČ - TD 1.třída
4.600
92 / 17 | 26
Malý stůl: Volná hra
25. 2. 2017, 10.00 | Absolon Jiří | VČ - TD 1.třída
5.410
86 / 20 | 32
Malý stůl: Volná hra
11. 3. 2017, 10.00 | Poláček Ladislav | VČ - TD 1.třída
4.302
69 / 20 | 17
Malý stůl: Volná hra
12. 3. 2017, 10.00 | Krotil Ladislav | VČ - TD 1.třída
3.452
127 / 20 | 23
Malý stůl: Volná hra
1. 4. 2017, 10.00 | Zelinka David | VČ - TD 1.třída
6.352

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
9718 / 173 | 214.15
4.75
53.18520000 %
87 / 20 | 16
Malý stůl: Kádr 52/2
24. 9. 2016, 11.10 | Kníže Martin | VČ - TD 1.třída
4.350
80 / 20 | 15
Malý stůl: Kádr 52/2
22. 10. 2016, 11.10 | Mrkvička Jaroslav | VČ - TD 1.třída
4.000
95 / 20 | 21
Malý stůl: Kádr 52/2
10. 12. 2016, 11.10 | Theer Martin | VČ - TD 1.třída
4.752
80 / 20 | 21
Malý stůl: Kádr 52/2
8. 1. 2017, 11.10 | Špelda Miroslav | VČ - TD 1.třída
4.002
92 / 20 | 15
Malý stůl: Kádr 52/2
15. 1. 2017, 14.10 | Holeček Jaroslav | VČ - TD 1.třída
4.602
61 / 13 | 13
Malý stůl: Kádr 52/2
25. 2. 2017, 11.10 | Král Petr | VČ - TD 1.třída
4.690
76 / 20 | 10
Malý stůl: Kádr 52/2
11. 3. 2017, 11.10 | Poláček Ladislav | VČ - TD 1.třída
3.800
71 / 20 | 17
Malý stůl: Kádr 52/2
12. 3. 2017, 11.10 | Krotil Ladislav | VČ - TD 1.třída
3.552
76 / 20 | 12
Malý stůl: Kádr 52/2
1. 4. 2017, 11.10 | Zelinka David | VČ - TD 1.třída
3.800

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
9326 / 175 | 111.86
2.45
60.37040000 %
49 / 20 | 11
Malý stůl: Jednoband
24. 9. 2016, 12.10 | Kníže Martin | VČ - TD 1.třída
2.452
28 / 15 | 9
Malý stůl: Jednoband
22. 10. 2016, 12.10 | Janík Jiří | VČ - TD 1.třída
1.860
41 / 20 | 9
Malý stůl: Jednoband
10. 12. 2016, 12.10 | Theer Martin | VČ - TD 1.třída
2.052
31 / 20 | 6
Malý stůl: Jednoband
8. 1. 2017, 12.10 | Špelda Miroslav | VČ - TD 1.třída
1.550
34 / 20 | 9
Malý stůl: Jednoband
15. 1. 2017, 15.10 | Mareš Ivan | VČ - TD 1.třída
1.702
35 / 20 | 6
Malý stůl: Jednoband
25. 2. 2017, 12.10 | Král Petr | VČ - TD 1.třída
1.752
42 / 20 | 6
Malý stůl: Jednoband
11. 3. 2017, 12.10 | Poláček Ladislav | VČ - TD 1.třída
2.102
38 / 20 | 8
Malý stůl: Jednoband
12. 3. 2017, 12.10 | Krotil Ladislav | VČ - TD 1.třída
1.902
28 / 20 | 8
Malý stůl: Jednoband
1. 4. 2017, 12.10 | Zelinka David | VČ - TD 1.třída
1.400

Trojband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
338 / 90 | 30.422
0.466
63.33330000 %
12 / 30 | 3
Malý stůl: Trojband
11. 2. 2017, 09.00 | Absolon Jiří | VČ - 3B 2.třída
0.4000
14 / 30 | 2
Malý stůl: Trojband
11. 2. 2017, 13.30 | Foff Petr | VČ - 3B 2.třída
0.4660
12 / 30 | 3
Malý stůl: Trojband
11. 2. 2017, 15.00 | Polák František | VČ - 3B 2.třída
0.4002

2015/2016

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
9824 / 164 | 465.02
7.58
45.77780000 %
55 / 20 | 15
Malý stůl: Volná hra
19. 9. 2015, 10.00 | Svoboda Pavel | VČ - TD 1.třída
2.750
130 / 19 | 32
Malý stůl: Volná hra
3. 10. 2015, 10.00 | Tolar Patrik | VČ - TD 1.třída
6.840
91 / 12 | 21
Malý stůl: Volná hra
18. 10. 2015, 10.00 | Zelinka David | VČ - TD 1.třída
7.580
91 / 20 | 28
Malý stůl: Volná hra
21. 11. 2015, 10.00 | Hladík Petr | VČ - TD 1.třída
4.550
147 / 20 | 46
Malý stůl: Volná hra
5. 12. 2015, 10.00 | Šlambor Aleš | VČ - TD 1.třída
7.352
85 / 20 | 25
Malý stůl: Volná hra
9. 1. 2016, 10.00 | Šolc Kamil | VČ - TD 1.třída
4.250
85 / 20 | 20
Malý stůl: Volná hra
16. 1. 2016, 13.00 | Křížek Miloslav | VČ - TD 1.třída
4.250
40 / 16 | 14
Malý stůl: Volná hra
6. 2. 2016, 10.00 | Theer Martin | VČ - TD 1.třída
2.500
100 / 17 | 23
Malý stůl: Volná hra
19. 3. 2016, 10.00 | Janík Jiří | VČ - TD 1.třída
5.880

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
9775 / 177 | 444.37
7.89
57.40740000 %
39 / 20 | 10
Malý stůl: Kádr 52/2
19. 9. 2015, 12.00 | Palata Tomáš | VČ - TD 1.třída
1.950
150 / 19 | 44
Malý stůl: Kádr 52/2
3. 10. 2015, 11.10 | Křížek Miloslav | VČ - TD 1.třída
7.892
66 / 20 | 25
Malý stůl: Kádr 52/2
18. 10. 2015, 11.10 | Theer Martin | VČ - TD 1.třída
3.300
89 / 20 | 24
Malý stůl: Kádr 52/2
21. 11. 2015, 11.10 | Janík Jiří | VČ - TD 1.třída
4.450
87 / 20 | 21
Malý stůl: Kádr 52/2
5. 12. 2015, 11.10 | Král Petr | VČ - TD 1.třída
4.350
49 / 20 | 6
Malý stůl: Kádr 52/2
9. 1. 2016, 11.10 | Šolc Kamil | VČ - TD 1.třída
2.450
113 / 20 | 21
Malý stůl: Kádr 52/2
16. 1. 2016, 14.10 | Křížek Miloslav | VČ - TD 1.třída
5.650
78 / 18 | 28
Malý stůl: Kádr 52/2
6. 2. 2016, 11.10 | Theer Martin | VČ - TD 1.třída
4.330
104 / 20 | 16
Malý stůl: Kádr 52/2
19. 3. 2016, 11.10 | Mrkvička Jaroslav | VČ - TD 1.třída
5.200

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
9363 / 163 | 222.22
3.52
67.22220000 %
18 / 20 | 4
Malý stůl: Jednoband
19. 9. 2015, 12.00 | Stolín Jaroslav | VČ - TD 1.třída
0.900
30 / 17 | 6
Malý stůl: Jednoband
3. 10. 2015, 12.00 | Červenka Josef st. | VČ - TD 1.třída
1.760
50 / 20 | 9
Malý stůl: Jednoband
18. 10. 2015, 12.00 | Theer Martin | VČ - TD 1.třída
2.502
60 / 17 | 22
Malý stůl: Jednoband
21. 11. 2015, 12.00 | Hladík Petr | VČ - TD 1.třída
3.522
47 / 20 | 9
Malý stůl: Jednoband
5. 12. 2015, 12.00 | Havelka Jiří | VČ - TD 1.třída
2.352
44 / 17 | 7
Malý stůl: Jednoband
9. 1. 2016, 12.00 | Stolín Jaroslav | VČ - TD 1.třída
2.580
49 / 20 | 8
Malý stůl: Jednoband
16. 1. 2016, 15.00 | Tolar Patrik | VČ - TD 1.třída
2.452
37 / 20 | 10
Malý stůl: Jednoband
6. 2. 2016, 12.00 | Theer Martin | VČ - TD 1.třída
1.852
28 / 12 | 7
Malý stůl: Jednoband
19. 3. 2016, 12.00 | Mrkvička Jaroslav | VČ - TD 1.třída
2.330

2014/2015

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
101332 / 227 | 545.86
7.20
88.80000000 %
138 / 21 | 54
Malý stůl: Volná hra
4. 10. 2014, 10.00 | Theer Martin | 3.třída Východní Čechy
6.570
115 / 30 | 18
Malý stůl: Volná hra
11. 10. 2014, 10.00 | Ribár Miloš | 3.třída Východní Čechy
3.832
141 / 21 | 34
Malý stůl: Volná hra
1. 11. 2014, 10.00 | Hájek Miloš | 3.třída Východní Čechy
6.710
150 / 21 | 50
Malý stůl: Volná hra
22. 11. 2014, 10.00 | Šimek Vladimír | 3.třída Východní Čechy
7.142
150 / 21 | 35
Malý stůl: Volná hra
30. 11. 2014, 10.00 | Janský Ondřej | 3.třída Východní Čechy
7.142
108 / 15 | 49
Malý stůl: Volná hra
11. 1. 2015, 10.00 | Svašek Ladislav st. | 3.třída Východní Čechy
7.200
129 / 30 | 22
Malý stůl: Volná hra
24. 1. 2015, 10.00 | Severýn Pavel | 3.třída Východní Čechy
4.302
150 / 22 | 43
Malý stůl: Volná hra
31. 1. 2015, 10.00 | Vlačiha Josef | 3.třída Východní Čechy
6.812
101 / 19 | 26
Malý stůl: Volná hra
8. 2. 2015, 10.00 | Černý Miroslav | 3.třída Východní Čechy
5.310
150 / 27 | 39
Malý stůl: Volná hra
21. 2. 2015, 10.00 | Ptáček Pavel | 3.třída Východní Čechy
5.552

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
10936 / 214 | 244.37
6.66
93.60000000 %
100 / 17 | 22
Malý stůl: Kádr 52/2
4. 10. 2014, 10.00 | Theer Martin | 3.třída Východní Čechy
5.882
97 / 30 | 19
Malý stůl: Kádr 52/2
11. 10. 2014, 10.00 | Severýn Pavel | 3.třída Východní Čechy
3.232
92 / 23 | 13
Malý stůl: Kádr 52/2
1. 11. 2014, 10.00 | Hájek Miloš | 3.třída Východní Čechy
4.000
100 / 17 | 17
Malý stůl: Kádr 52/2
22. 11. 2014, 10.00 | Šimerda Pavel | 3.třída Východní Čechy
5.882
100 / 22 | 24
Malý stůl: Kádr 52/2
30. 11. 2014, 10.00 | Janský Ondřej | 3.třída Východní Čechy
4.542
100 / 25 | 23
Malý stůl: Kádr 52/2
11. 1. 2015, 10.00 | Vlček Milan | 3.třída Východní Čechy
4.002
100 / 15 | 18
Malý stůl: Kádr 52/2
24. 1. 2015, 10.00 | Steiger Čestmír | 3.třída Východní Čechy
6.662
100 / 20 | 18
Malý stůl: Kádr 52/2
31. 1. 2015, 10.00 | Vlačiha Josef | 3.třída Východní Čechy
5.002
74 / 15 | 21
Malý stůl: Kádr 52/2
8. 2. 2015, 10.00 | Černý Miroslav | 3.třída Východní Čechy
4.930
73 / 30 | 14
Malý stůl: Kádr 52/2
21. 2. 2015, 10.00 | Ptáček Pavel | 3.třída Východní Čechy
2.430

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
10465 / 245 | 201.89
3.12
93.00000000 %
50 / 24 | 13
Malý stůl: Jednoband
4. 10. 2014, 10.00 | Vlček Milan | 3.třída Východní Čechy
2.082
37 / 30 | 8
Malý stůl: Jednoband
11. 10. 2014, 10.00 | Ribár Miloš | 3.třída Východní Čechy
1.232
50 / 21 | 13
Malý stůl: Jednoband
1. 11. 2014, 10.00 | Kačírek Karel | 3.třída Východní Čechy
2.382
47 / 30 | 8
Malý stůl: Jednoband
22. 11. 2014, 10.00 | Šimek Vladimír | 3.třída Východní Čechy
1.562
50 / 21 | 8
Malý stůl: Jednoband
30. 11. 2014, 10.00 | Janský Ondřej | 3.třída Východní Čechy
2.382
50 / 16 | 20
Malý stůl: Jednoband
11. 1. 2015, 10.00 | Vlček Milan | 3.třída Východní Čechy
3.122
42 / 24 | 7
Malý stůl: Jednoband
24. 1. 2015, 10.00 | Steiger Čestmír | 3.třída Východní Čechy
1.750
50 / 25 | 7
Malý stůl: Jednoband
31. 1. 2015, 10.00 | Červinka František | 3.třída Východní Čechy
2.002
43 / 30 | 5
Malý stůl: Jednoband
8. 2. 2015, 10.00 | Černý Miroslav | 3.třída Východní Čechy
1.430
46 / 24 | 6
Malý stůl: Jednoband
21. 2. 2015, 10.00 | Bohadlo Libor | 3.třída Východní Čechy
1.910

Trojband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
668 / 164 | 40.414
0.533
56.66670000 %
12 / 27 | 4
Malý stůl: Trojband
8. 11. 2014, 09.00 | Farkaš David | 3B 4.třída Východní Čechy
0.4440
7 / 30 | 2
Malý stůl: Trojband
8. 11. 2014, 12.00 | Kubík Robert | 3B 4.třída Východní Čechy
0.2330
16 / 30 | 3
Malý stůl: Trojband
8. 11. 2014, 13.00 | Černý Luděk | 3B 4.třída Východní Čechy
0.5332
6 / 17 | 2
Malý stůl: Trojband
13. 12. 2014, 09.00 | Kočička Petr | 3B 4.třída Východní Čechy
0.3520
16 / 30 | 3
Malý stůl: Trojband
13. 12. 2014, 11.00 | Ptáček Pavel | 3B 4.třída Východní Čechy
0.5332
11 / 30 | 3
Malý stůl: Trojband
13. 12. 2014, 14.00 | Maják Dušan | 3B 4.třída Východní Čechy
0.3662

2013/2014

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
131314 / 240 | 465.47
9.37
67.38460000 %
80 / 25 | 19
Malý stůl: Volná hra
6. 10. 2013, 10.00 | Petříček Martin | 3.třída "A" Východní Čechy
3.202
0
Malý stůl: Volná hra
2. 11. 2013, 10.00 | Chotěbor Ctirad | 3.třída "A" Východní Čechy
0
143 / 21 | 31
Malý stůl: Volná hra
2. 11. 2013, 10.00 | Chotěbor Ctirad | 3.třída "BARÁŽ" - Východní Čechy
6.800
150 / 22 | 37
Malý stůl: Volná hra
23. 11. 2013, 13.30 | Vlačiha Josef | 3.třída "A" Východní Čechy
6.812
97 / 19 | 23
Malý stůl: Volná hra
8. 12. 2013, 10.00 | Kačírek Karel | 3.třída "A" Východní Čechy
5.100
0
Malý stůl: Volná hra
1. 2. 2014, 10.00 | Žižka Josef | 3.třída "A" Východní Čechy
0
71 / 16 | 26
Malý stůl: Volná hra
1. 2. 2014, 10.00 | Žižka Josef | 3.třída "BARÁŽ" - Východní Čechy
4.430
150 / 23 | 29
Malý stůl: Volná hra
15. 2. 2014, 10.00 | Kačírek Karel | 3.třída "A" Východní Čechy
6.522
110 / 25 | 17
Malý stůl: Volná hra
1. 3. 2014, 10.00 | Vlačiha Josef | 3.třída "A" Východní Čechy
4.402
150 / 16 | 46
Malý stůl: Volná hra
15. 3. 2014, 10.00 | Theer Martin | 3.třída "BARÁŽ" - Východní Čechy
9.372
110 / 25 | 17
Malý stůl: Volná hra
23. 3. 2014, 10.00 | Nikl Antonín | 3.třída "BARÁŽ" - Východní Čechy
4.400
150 / 23 | 34
Malý stůl: Volná hra
29. 3. 2014, 10.00 | Nikl Antonín | 3.třída "BARÁŽ" - Východní Čechy
6.522
103 / 25 | 26
Malý stůl: Volná hra
5. 4. 2014, 10.00 | Theer Martin | 3.třída "BARÁŽ" - Východní Čechy
4.122

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
131010 / 231 | 254.37
5.55
77.69230000 %
100 / 21 | 19
Malý stůl: Kádr 52/2
6. 10. 2013, 10.00 | Petříček Martin | 3.třída "A" Východní Čechy
4.762
0
Malý stůl: Kádr 52/2
2. 11. 2013, 10.00 | Žižka Josef | 3.třída "A" Východní Čechy
2
100 / 19 | 19
Malý stůl: Kádr 52/2
2. 11. 2013, 10.00 | Žižka Josef | 3.třída "BARÁŽ" - Východní Čechy
5.262
100 / 20 | 22
Malý stůl: Kádr 52/2
23. 11. 2013, 13.30 | Vlačiha Josef | 3.třída "A" Východní Čechy
5.002
100 / 25 | 16
Malý stůl: Kádr 52/2
8. 12. 2013, 10.00 | Kačírek Karel | 3.třída "A" Východní Čechy
4.002
64 / 17 | 12
Malý stůl: Kádr 52/2
1. 2. 2014, 10.00 | Žižka Josef | 3.třída "BARÁŽ" - Východní Čechy
3.760
0
Malý stůl: Kádr 52/2
1. 2. 2014, 10.00 | Žižka Josef | 3.třída "A" Východní Čechy
0
100 / 18 | 23
Malý stůl: Kádr 52/2
15. 2. 2014, 10.00 | Kačírek Karel | 3.třída "A" Východní Čechy
5.552
88 / 25 | 16
Malý stůl: Kádr 52/2
1. 3. 2014, 10.00 | Červinka František | 3.třída "A" Východní Čechy
3.522
100 / 23 | 25
Malý stůl: Kádr 52/2
15. 3. 2014, 10.00 | Svašek Ladislav st. | 3.třída "BARÁŽ" - Východní Čechy
4.342
100 / 19 | 14
Malý stůl: Kádr 52/2
23. 3. 2014, 10.00 | Nikl Antonín | 3.třída "BARÁŽ" - Východní Čechy
5.262
100 / 24 | 10
Malý stůl: Kádr 52/2
29. 3. 2014, 10.00 | Nikl Antonín | 3.třída "BARÁŽ" - Východní Čechy
4.162
58 / 20 | 14
Malý stůl: Kádr 52/2
5. 4. 2014, 10.00 | Theer Martin | 3.třída "BARÁŽ" - Východní Čechy
2.900

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
13471 / 215 | 132.19
3.84
72.46150000 %
46 / 25 | 12
Malý stůl: Jednoband
6. 10. 2013, 10.00 | Petříček Martin | 3.třída "A" Východní Čechy
1.842
0
Malý stůl: Jednoband
2. 11. 2013, 10.00 | Žižka Josef | 3.třída "A" Východní Čechy
0
36 / 15 | 13
Malý stůl: Jednoband
2. 11. 2013, 10.00 | Žižka Josef | 3.třída "BARÁŽ" - Východní Čechy
2.400
40 / 25 | 7
Malý stůl: Jednoband
23. 11. 2013, 13.30 | Vlačiha Josef | 3.třída "A" Východní Čechy
1.602
50 / 22 | 10
Malý stůl: Jednoband
8. 12. 2013, 10.00 | Kačírek Karel | 3.třída "A" Východní Čechy
2.272
50 / 17 | 13
Malý stůl: Jednoband
1. 2. 2014, 10.00 | Žižka Josef | 3.třída "BARÁŽ" - Východní Čechy
2.942
0
Malý stůl: Jednoband
1. 2. 2014, 10.00 | Žižka Josef | 3.třída "A" Východní Čechy
2
50 / 13 | 11
Malý stůl: Jednoband
15. 2. 2014, 10.00 | Kačírek Karel | 3.třída "A" Východní Čechy
3.842
50 / 20 | 13
Malý stůl: Jednoband
1. 3. 2014, 10.00 | Vlačiha Josef | 3.třída "A" Východní Čechy
2.502
20 / 16 | 4
Malý stůl: Jednoband
15. 3. 2014, 10.00 | Svašek Ladislav st. | 3.třída "BARÁŽ" - Východní Čechy
1.250
50 / 20 | 12
Malý stůl: Jednoband
23. 3. 2014, 10.00 | Nikl Antonín | 3.třída "BARÁŽ" - Východní Čechy
2.501
50 / 17 | 10
Malý stůl: Jednoband
29. 3. 2014, 10.00 | Nikl Antonín | 3.třída "BARÁŽ" - Východní Čechy
2.942
29 / 25 | 5
Malý stůl: Jednoband
5. 4. 2014, 10.00 | Theer Martin | 3.třída "BARÁŽ" - Východní Čechy
1.160

Trojband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
337 / 90 | 40.411
0.566
61.66670000 %
7 / 30 | 2
Malý stůl: Trojband
16. 2. 2014, 10.00 | Vokatý Petr | 3B 2.třída Východní Čechy
0.2330
17 / 30 | 4
Malý stůl: Trojband
16. 2. 2014, 12.00 | Kulíšek Rudolf | 3B 2.třída Východní Čechy
0.5662
13 / 30 | 4
Malý stůl: Trojband
16. 2. 2014, 14.00 | Kučera Jan | 3B 2.třída Východní Čechy
0.4330

2012/2013

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
131459 / 285 | 565.11
13.63
71.17070000 %
75 / 25 | 16
Malý stůl: Volná hra
6. 10. 2012, 10.00 | Svoboda Josef | 1.třída - Východní Čechy
3.000
134 / 25 | 33
Malý stůl: Volná hra
20. 10. 2012, 10.00 | Mervart Josef | 3.třída - Východní Čechy
5.362
176 / 25 | 35
Malý stůl: Volná hra
27. 10. 2012, 10.00 | Florek Josef | 1.třída - Východní Čechy
7.042
104 / 23 | 21
Malý stůl: Volná hra
4. 11. 2012, 10.00 | Svoboda Ivan | 3.třída - Východní Čechy
4.520
128 / 25 | 31
Malý stůl: Volná hra
18. 11. 2012, 10.00 | Ribár Miloš | 3.třída - Východní Čechy
5.122
82 / 17 | 21
Malý stůl: Volná hra
8. 12. 2012, 10.00 | Bláha Jiří | 3.třída - Východní Čechy
4.820
150 / 11 | 56
Malý stůl: Volná hra
9. 12. 2012, 10.00 | Florek Josef | 3.třída - Východní Čechy
13.632
62 / 25 | 17
Malý stůl: Volná hra
16. 12. 2012, 10.00 | Kulhánek Daniel | 3.třída - Východní Čechy
2.482
84 / 25 | 17
Malý stůl: Volná hra
6. 1. 2013, 10.00 | Křížek Miloslav | 3.třída - Východní Čechy
3.360
150 / 21 | 42
Malý stůl: Volná hra
26. 1. 2013, 10.00 | Mervart Josef | 3.třída - Východní Čechy
7.142
82 / 23 | 26
Malý stůl: Volná hra
27. 1. 2013, 10.00 | Theer Martin | 3.třída - Východní Čechy
3.560
150 / 21 | 25
Malý stůl: Volná hra
23. 2. 2013, 10.00 | Marek Jan | 3.třída - Východní Čechy
7.142
82 / 19 | 28
Malý stůl: Volná hra
3. 3. 2013, 10.00 | Florek Josef | 3.třída - Východní Čechy
4.310

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
131175 / 282 | 354.16
8.33
83.92860000 %
150 / 18 | 26
Malý stůl: Kádr 52/2
6. 10. 2012, 10.00 | Havelka Jiří | 1.třída - Východní Čechy
8.332
89 / 25 | 17
Malý stůl: Kádr 52/2
20. 10. 2012, 10.00 | Mervart Josef | 3.třída - Východní Čechy
3.562
88 / 24 | 12
Malý stůl: Kádr 52/2
27. 10. 2012, 10.00 | Florek Josef | 1.třída - Východní Čechy
3.660
100 / 19 | 26
Malý stůl: Kádr 52/2
4. 11. 2012, 10.00 | Svoboda Ivan | 3.třída - Východní Čechy
5.262
79 / 25 | 29
Malý stůl: Kádr 52/2
18. 11. 2012, 10.00 | Longauer Miroslav | 3.třída - Východní Čechy
3.162
100 / 17 | 23
Malý stůl: Kádr 52/2
8. 12. 2012, 10.00 | Bláha Jiří | 3.třída - Východní Čechy
5.882
100 / 22 | 35
Malý stůl: Kádr 52/2
9. 12. 2012, 10.00 | Florek Josef | 3.třída - Východní Čechy
4.542
69 / 25 | 21
Malý stůl: Kádr 52/2
16. 12. 2012, 10.00 | Kulhánek Daniel | 3.třída - Východní Čechy
2.762
69 / 18 | 10
Malý stůl: Kádr 52/2
6. 1. 2013, 12.00 | Křížek Miloslav | 3.třída - Východní Čechy
3.830
90 / 25 | 21
Malý stůl: Kádr 52/2
26. 1. 2013, 10.00 | Mervart Josef | 3.třída - Východní Čechy
3.602
83 / 25 | 20
Malý stůl: Kádr 52/2
27. 1. 2013, 10.00 | Theer Martin | 3.třída - Východní Čechy
3.320
100 / 23 | 18
Malý stůl: Kádr 52/2
23. 2. 2013, 10.00 | Marek Jan | 3.třída - Východní Čechy
4.342
58 / 16 | 12
Malý stůl: Kádr 52/2
3. 3. 2013, 10.00 | Florek Josef | 3.třída - Východní Čechy
3.620

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
13540 / 255 | 162.11
3.33
80.59700000 %
29 / 25 | 7
Malý stůl: Jednoband
6. 10. 2012, 10.00 | Svoboda Josef | 1.třída - Východní Čechy
1.160
38 / 25 | 6
Malý stůl: Jednoband
20. 10. 2012, 10.00 | Janský Ondřej | 3.třída - Východní Čechy
1.522
60 / 18 | 15
Malý stůl: Jednoband
27. 10. 2012, 10.00 | Kníže Martin | 1.třída - Východní Čechy
3.332
37 / 21 | 10
Malý stůl: Jednoband
4. 11. 2012, 10.00 | Theer Martin | 3.třída - Východní Čechy
1.760
50 / 16 | 16
Malý stůl: Jednoband
18. 11. 2012, 10.00 | Koňarik Štefan | 3.třída - Východní Čechy
3.122
47 / 18 | 9
Malý stůl: Jednoband
8. 12. 2012, 10.00 | Bláha Jiří | 3.třída - Východní Čechy
2.610
50 / 18 | 9
Malý stůl: Jednoband
9. 12. 2012, 10.00 | Florek Josef | 3.třída - Východní Čechy
2.772
38 / 25 | 7
Malý stůl: Jednoband
16. 12. 2012, 10.00 | Kulhánek Daniel | 3.třída - Východní Čechy
1.522
31 / 16 | 10
Malý stůl: Jednoband
6. 1. 2013, 13.00 | Křížek Miloslav | 3.třída - Východní Čechy
1.930
50 / 22 | 8
Malý stůl: Jednoband
26. 1. 2013, 10.00 | Mervart Josef | 3.třída - Východní Čechy
2.272
15 / 12 | 7
Malý stůl: Jednoband
27. 1. 2013, 10.00 | Theer Martin | 3.třída - Východní Čechy
1.250
50 / 23 | 10
Malý stůl: Jednoband
23. 2. 2013, 10.00 | Marek Jan | 3.třída - Východní Čechy
2.171
45 / 16 | 10
Malý stůl: Jednoband
3. 3. 2013, 10.00 | Florek Josef | 3.třída - Východní Čechy
2.810

2011/2012

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
121519 / 257 | 615.91
11.64
64.63830000 %
118 / 20 | 30
Malý stůl: Volná hra
8. 10. 2011, 13.00 | Křížek Miloslav | 1. třída - Východní Čechy
5.900
110 / 16 | 20
Malý stůl: Volná hra
22. 10. 2011, 10.00 | Svoboda Pavel | 1. třída - Východní Čechy
6.870
98 / 25 | 17
Malý stůl: Volná hra
23. 10. 2011, 10.00 | Kuchař František | 3. třída "B" - Východní Čechy
3.920
92 / 21 | 16
Malý stůl: Volná hra
12. 11. 2011, 13.00 | Radoch Petr | 1. třída - Východní Čechy
4.380
134 / 25 | 32
Malý stůl: Volná hra
19. 11. 2011, 13.00 | Brandejs Karel | 1. třída - Východní Čechy
5.360
163 / 14 | 61
Malý stůl: Volná hra
3. 12. 2011, 13.00 | Zelinka David | 1. třída - Východní Čechy
11.640
96 / 15 | 21
Malý stůl: Volná hra
10. 12. 2011, 13.00 | Janík Jiří | 1. třída - Východní Čechy
6.400
200 / 24 | 40
Malý stůl: Volná hra
7. 1. 2012, 10.00 | Korbelář Bohumil | 1. třída - Východní Čechy
8.332
106 / 25 | 20
Malý stůl: Volná hra
14. 1. 2012, 13.00 | Köhler Petr | 1. třída - Východní Čechy
4.240
68 / 25 | 16
Malý stůl: Volná hra
19. 2. 2012, 10.00 | Kopecký Jaroslav | 1. třída - Východní Čechy
2.720
137 / 22 | 31
Malý stůl: Volná hra
25. 2. 2012, 10.00 | Zelinka David | 1. třída - Východní Čechy
6.220
197 / 25 | 28
Malý stůl: Volná hra
17. 3. 2012, 13.00 | Mikysa Jiří | 1. třída - Východní Čechy
7.882

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
131295 / 284 | 304.55
6.15
70.00000000 %
118 / 22 | 24
Malý stůl: Kádr 52/2
8. 10. 2011, 13.00 | Křížek Miloslav | 1. třída - Východní Čechy
5.360
81 / 25 | 13
Malý stůl: Kádr 52/2
9. 10. 2011, 10.00 | Steiger Čestmír | 3. třída "B" - Východní Čechy
3.242
80 / 15 | 18
Malý stůl: Kádr 52/2
22. 10. 2011, 10.00 | Svoboda Pavel | 1. třída - Východní Čechy
5.330
100 / 21 | 17
Malý stůl: Kádr 52/2
23. 10. 2011, 10.00 | Kuchař František | 3. třída "B" - Východní Čechy
4.762
69 / 17 | 10
Malý stůl: Kádr 52/2
12. 11. 2011, 13.00 | Svoboda Pavel | 1. třída - Východní Čechy
4.050
135 / 25 | 30
Malý stůl: Kádr 52/2
19. 11. 2011, 13.00 | Brandejs Karel | 1. třída - Východní Čechy
5.402
83 / 15 | 23
Malý stůl: Kádr 52/2
3. 12. 2011, 13.00 | Zelinka David | 1. třída - Východní Čechy
5.530
123 / 20 | 28
Malý stůl: Kádr 52/2
10. 12. 2011, 13.00 | Janík Jiří | 1. třída - Východní Čechy
6.150
146 / 25 | 19
Malý stůl: Kádr 52/2
7. 1. 2012, 10.00 | Krotil Ladislav | 1. třída - Východní Čechy
5.842
100 / 25 | 16
Malý stůl: Kádr 52/2
14. 1. 2012, 13.00 | Köhler Petr | 1. třída - Východní Čechy
4.000
52 / 25 | 9
Malý stůl: Kádr 52/2
19. 2. 2012, 10.00 | Kopecký Jaroslav | 1. třída - Východní Čechy
2.080
83 / 25 | 22
Malý stůl: Kádr 52/2
25. 2. 2012, 10.00 | Zelinka David | 1. třída - Východní Čechy
3.320
125 / 24 | 22
Malý stůl: Kádr 52/2
17. 3. 2012, 13.00 | Zadrobílek Roman | 1. třída - Východní Čechy
5.200

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
12525 / 255 | 162.05
3.09
73.94370000 %
51 / 25 | 8
Malý stůl: Jednoband
8. 10. 2011, 13.00 | Křížek Miloslav | 1. třída - Východní Čechy
2.040
36 / 25 | 6
Malý stůl: Jednoband
22. 10. 2011, 10.00 | Svoboda Pavel | 1. třída - Východní Čechy
1.440
39 / 23 | 7
Malý stůl: Jednoband
23. 10. 2011, 10.00 | Farkaš David | 3. třída "B" - Východní Čechy
1.690
60 / 20 | 10
Malý stůl: Jednoband
12. 11. 2011, 13.00 | Palata Tomáš | 1. třída - Východní Čechy
3.002
25 / 18 | 5
Malý stůl: Jednoband
19. 11. 2011, 13.00 | Kopecký Jaroslav | 1. třída - Východní Čechy
1.380
23 / 14 | 5
Malý stůl: Jednoband
3. 12. 2011, 13.00 | Kraus Radim | 1. třída - Východní Čechy
1.640
34 / 11 | 7
Malý stůl: Jednoband
10. 12. 2011, 13.00 | Mrkvička Jaroslav | 1. třída - Východní Čechy
3.090
56 / 25 | 9
Malý stůl: Jednoband
7. 1. 2012, 10.00 | Krotil Ladislav | 1. třída - Východní Čechy
2.242
47 / 25 | 13
Malý stůl: Jednoband
14. 1. 2012, 13.00 | Dyrc Karel | 1. třída - Východní Čechy
1.882
60 / 24 | 9
Malý stůl: Jednoband
19. 2. 2012, 10.00 | Kopecký Jaroslav | 1. třída - Východní Čechy
2.502
34 / 25 | 5
Malý stůl: Jednoband
25. 2. 2012, 10.00 | Zelinka David | 1. třída - Východní Čechy
1.360
60 / 20 | 16
Malý stůl: Jednoband
17. 3. 2012, 13.00 | Zadrobílek Roman | 1. třída - Východní Čechy
3.002

Trojband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
335 / 90 | 40.388
0.566
58.33330000 %
17 / 30 | 4
Malý stůl: Trojband
11. 3. 2012, 09.00 | Rázl Jaroslav | 3B 3. třída - Východní Čechy
0.5662
5 / 30 | 2
Malý stůl: Trojband
11. 3. 2012, 11.00 | Křížek Miloslav | 3B 3. třída - Východní Čechy
0.1660
13 / 30 | 4
Malý stůl: Trojband
11. 3. 2012, 14.00 | Chládek Roman | 3B 3. třída - Východní Čechy
0.4332

2010/2011

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
181939 / 388 | 494.99
7.14
76.03920000 %
100 / 14 | 35
Malý stůl: Volná hra
30. 11. -0001, 00.00 | Kejzlar Alexej | Přebor VČO 3.třída volná
7.142
64 / 18 | 14
Malý stůl: Volná hra
30. 11. -0001, 00.00 | Ulbrych Jaroslav | Přebor VČO 3.třída volná
3.550
77 / 20 | 25
Malý stůl: Volná hra
30. 11. -0001, 00.00 | Holeček Jaroslav | Přebor VČO 3.třída volná
3.852
92 / 19 | 25
Malý stůl: Volná hra
30. 11. -0001, 00.00 | Kuchař František | Přebor VČO 3.třída volná
4.840
63 / 19 | 20
Malý stůl: Volná hra
30. 11. -0001, 00.00 | Stolín Jaroslav | Přebor VČO 3.třída volná
3.310
85 / 25 | 22
Malý stůl: Volná hra
20. 11. 2010, 14.00 | Rykl Milan | VČO 3.třída
3.402
115 / 25 | 24
Malý stůl: Volná hra
28. 11. 2010, 10.00 | Ulbrych Jaroslav | VČO 3.třída
4.602
129 / 25 | 28
Malý stůl: Volná hra
12. 12. 2010, 09.00 | Ptáček Pavel | VČO 3.třída
5.162
34 / 8 | 11
Malý stůl: Volná hra
12. 12. 2010, 15.00 | Bláha Jiří | VČO 3.třída
4.250
150 / 25 | 20
Malý stůl: Volná hra
16. 1. 2011, 10.00 | Vlačiha Josef | VČO 3.třída
6.002
142 / 22 | 34
Malý stůl: Volná hra
23. 1. 2011, 10.00 | Ulbrych Jaroslav | VČO 3.třída
6.450
104 / 25 | 40
Malý stůl: Volná hra
30. 1. 2011, 09.00 | Theer Martin | VČO 3.třída
4.160
150 / 21 | 38
Malý stůl: Volná hra
30. 1. 2011, 14.00 | Šmída Jan | VČO 3.třída
7.142
150 / 25 | 49
Malý stůl: Volná hra
20. 2. 2011, 10.00 | Suchánek Zdenek | VČO 3.třída
6.002
40 / 25 | 8
Malý stůl: Volná hra
27. 2. 2011, 10.00 | Šimerda Pavel | VČO 3.třída
1.600
150 / 23 | 38
Malý stůl: Volná hra
6. 3. 2011, 10.00 | Hanuš Jiří | VČO 3.třída
6.522
144 / 25 | 48
Malý stůl: Volná hra
12. 3. 2011, 10.00 | Heincl Oldřich | VČO 1.třída
5.762
150 / 24 | 23
Malý stůl: Volná hra
13. 3. 2011, 10.00 | Kuchař František | VČO 3.třída
6.252

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
131142 / 305 | 383.74
6.25
84.59260000 %
86 / 25 | 15
Malý stůl: Kádr 52/2
14. 11. 2010, 10.00 | Theer Martin | VČO 3.třída
3.440
82 / 25 | 14
Malý stůl: Kádr 52/2
20. 11. 2010, 14.00 | Rykl Milan | VČO 3.třída
3.282
75 / 25 | 14
Malý stůl: Kádr 52/2
28. 11. 2010, 10.00 | Stolín Jaroslav | VČO 3.třída
3.001
92 / 25 | 15
Malý stůl: Kádr 52/2
12. 12. 2010, 09.00 | Ptáček Pavel | VČO 3.třída
3.682
31 / 18 | 5
Malý stůl: Kádr 52/2
12. 12. 2010, 15.00 | Kejzlar Alexej | VČO 3.třída
1.720
100 / 20 | 20
Malý stůl: Kádr 52/2
16. 1. 2011, 10.00 | Vlačiha Josef | VČO 3.třída
5.002
65 / 23 | 17
Malý stůl: Kádr 52/2
23. 1. 2011, 10.00 | Stolín Jaroslav | VČO 3.třída
2.820
80 / 25 | 11
Malý stůl: Kádr 52/2
30. 1. 2011, 09.00 | Theer Martin | VČO 3.třída
3.200
100 / 22 | 21
Malý stůl: Kádr 52/2
30. 1. 2011, 14.00 | Šmída Jan | VČO 3.třída
4.542
100 / 24 | 21
Malý stůl: Kádr 52/2
20. 2. 2011, 10.00 | Suchánek Zdenek | VČO 3.třída
4.162
89 / 24 | 21
Malý stůl: Kádr 52/2
6. 3. 2011, 10.00 | Hanuš Jiří | VČO 3.třída
3.700
150 / 24 | 38
Malý stůl: Kádr 52/2
12. 3. 2011, 10.00 | Heincl Oldřich | VČO 1.třída
6.252
92 / 25 | 11
Malý stůl: Kádr 52/2
13. 3. 2011, 10.00 | Holeček Jaroslav | VČO 3.třída
3.682

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
18800 / 326 | 202.45
4.54
87.91210000 %
48 / 20 | 6
Malý stůl: Jednoband
30. 11. -0001, 00.00 | Petříček Martin | Přebor VČO 3.třída 1B
2.402
50 / 18 | 9
Malý stůl: Jednoband
30. 11. -0001, 00.00 | Holeček Jaroslav | Přebor VČO 3.třída 1B
2.772
50 / 15 | 8
Malý stůl: Jednoband
30. 11. -0001, 00.00 | Kuchař František | Přebor VČO 3.třída 1B
3.332
20 / 20 | 5
Malý stůl: Jednoband
30. 11. -0001, 00.00 | Theer Martin | Přebor VČO 3.třída 1B
1.000
35 / 20 | 9
Malý stůl: Jednoband
30. 11. -0001, 00.00 | Stolín Jaroslav | Přebor VČO 3.třída 1B
1.750
50 / 17 | 8
Malý stůl: Jednoband
14. 11. 2010, 10.00 | Svašek Ladislav st. | VČO 3.třída
2.942
50 / 17 | 12
Malý stůl: Jednoband
28. 11. 2010, 10.00 | Ulbrych Jaroslav | VČO 3.třída
2.942
48 / 25 | 14
Malý stůl: Jednoband
12. 12. 2010, 09.00 | Ptáček Pavel | VČO 3.třída
1.922
50 / 21 | 12
Malý stůl: Jednoband
12. 12. 2010, 15.00 | Kejzlar Alexej | VČO 3.třída
2.382
50 / 24 | 8
Malý stůl: Jednoband
16. 1. 2011, 10.00 | Červinka František | VČO 3.třída
2.082
25 / 13 | 7
Malý stůl: Jednoband
23. 1. 2011, 10.00 | Ulbrych Jaroslav | VČO 3.třída
1.920
50 / 22 | 12
Malý stůl: Jednoband
30. 1. 2011, 09.00 | Svašek Ladislav st. | VČO 3.třída
2.272
50 / 11 | 12
Malý stůl: Jednoband
30. 1. 2011, 14.00 | Šmída Jan | VČO 3.třída
4.542
50 / 20 | 12
Malý stůl: Jednoband
20. 2. 2011, 10.00 | Suchánek Zdenek | VČO 3.třída
2.501
50 / 20 | 16
Malý stůl: Jednoband
27. 2. 2011, 10.00 | Šimerda Pavel | VČO 3.třída
2.502
50 / 13 | 20
Malý stůl: Jednoband
6. 3. 2011, 10.00 | Hanuš Jiří | VČO 3.třída
3.842
24 / 18 | 5
Malý stůl: Jednoband
12. 3. 2011, 10.00 | Kníže Martin | VČO 1.třída
1.330
50 / 12 | 11
Malý stůl: Jednoband
13. 3. 2011, 10.00 | Kuchař František | VČO 3.třída
4.162

2009/2010

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
8794 / 182 | 304.36
7.14
49.62500000 %
78 / 25 | 25
Malý stůl: Volná hra
10. 10. 2009, 10.00 | Köhler Petr | VČO 1.třída
3.120
132 / 25 | 24
Malý stůl: Volná hra
17. 10. 2009, 13.00 | Theer Martin | VČO 1.třída
5.282
67 / 25 | 16
Malý stůl: Volná hra
15. 11. 2009, 10.00 | Paštika Libor | VČO 3.třída B
2.680
150 / 21 | 27
Malý stůl: Volná hra
13. 12. 2009, 10.00 | Šmída Jan | VČO 3.třída B
7.142
79 / 25 | 13
Malý stůl: Volná hra
16. 1. 2010, 10.00 | Köhler Petr | VČO 1.třída
3.160
143 / 25 | 30
Malý stůl: Volná hra
7. 2. 2010, 10.00 | Paštika Libor | VČO 3.třída B
5.722
87 / 25 | 29
Malý stůl: Volná hra
28. 2. 2010, 10.00 | Šmída Jan | VČO 3.třída B
3.482
58 / 11 | 15
Malý stůl: Volná hra
20. 3. 2010, 13.00 | Král Petr | VČO 1.třída
5.270

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
8638 / 184 | 303.46
4.34
63.80000000 %
94 / 25 | 14
Malý stůl: Kádr 52/2
10. 10. 2009, 10.00 | Boháč Ladislav | VČO 1.třída
3.762
95 / 25 | 21
Malý stůl: Kádr 52/2
17. 10. 2009, 13.00 | Theer Martin | VČO 1.třída
3.802
98 / 25 | 18
Malý stůl: Kádr 52/2
15. 11. 2009, 10.00 | Kuchař František | VČO 3.třída B
3.922
61 / 25 | 20
Malý stůl: Kádr 52/2
13. 12. 2009, 10.00 | Josef Zbyšek | VČO 3.třída B
2.442
67 / 25 | 16
Malý stůl: Kádr 52/2
16. 1. 2010, 10.00 | Boháč Ladislav | VČO 1.třída
2.680
82 / 23 | 13
Malý stůl: Kádr 52/2
7. 2. 2010, 10.00 | Kuchař František | VČO 3.třída B
3.560
100 / 23 | 30
Malý stůl: Kádr 52/2
28. 2. 2010, 10.00 | Josef Zbyšek | VČO 3.třída B
4.342
41 / 13 | 10
Malý stůl: Kádr 52/2
20. 3. 2010, 13.00 | Král Petr | VČO 1.třída
3.150

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
8369 / 191 | 161.93
2.50
83.86360000 %
32 / 25 | 7
Malý stůl: Jednoband
10. 10. 2009, 10.00 | Boháč Ladislav | VČO 1.třída
1.280
36 / 25 | 8
Malý stůl: Jednoband
17. 10. 2009, 13.00 | Theer Martin | VČO 1.třída
1.440
40 / 25 | 5
Malý stůl: Jednoband
15. 11. 2009, 10.00 | Koňarik Štefan | VČO 3.třída B
1.602
50 / 20 | 9
Malý stůl: Jednoband
13. 12. 2009, 10.00 | Josef Zbyšek | VČO 3.třída B
2.502
51 / 25 | 12
Malý stůl: Jednoband
16. 1. 2010, 10.00 | Köhler Petr | VČO 1.třída
2.040
50 / 23 | 11
Malý stůl: Jednoband
7. 2. 2010, 10.00 | Paštika Libor | VČO 3.třída B
2.172
50 / 24 | 9
Malý stůl: Jednoband
28. 2. 2010, 10.00 | Šmída Jan | VČO 3.třída B
2.082
60 / 24 | 16
Malý stůl: Jednoband
20. 3. 2010, 13.00 | Král Petr | VČO 1.třída
2.502

Trojband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
446 / 120 | 30.383
0.533
57.50000000 %
12 / 30 | 2
Malý stůl: Trojband
10. 1. 2010, 10.00 | Rázl Jaroslav | VČO 3B 4.třída
0.4002
16 / 30 | 3
Malý stůl: Trojband
10. 1. 2010, 11.00 | Červinka František | VČO 3B 4.třída
0.5332
5 / 30 | 1
Malý stůl: Trojband
10. 1. 2010, 13.00 | Procházka Jaroslav | VČO 3B 4.třída
0.1661
13 / 30 | 2
Malý stůl: Trojband
10. 1. 2010, 14.00 | Červinka František | VČO 3B 4.třída
0.4332

2008/2009

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
141374 / 326 | 494.21
7.89
65.42860000 %
79 / 25 | 16
Malý stůl: Volná hra
5. 10. 2008, 10.00 | Kopecký Jaroslav | VČ 2.třída
3.160
150 / 19 | 21
Malý stůl: Volná hra
2. 11. 2008, 10.00 | Hájek Miloš | VČ 2.třída
7.892
28 / 11 | 7
Malý stůl: Volná hra
8. 11. 2008, 13.00 | Janík Jiří | VČ 2.třída
2.540
124 / 25 | 27
Malý stůl: Volná hra
30. 11. 2008, 10.00 | Krotil Ladislav | VČ 2.třída
4.962
68 / 25 | 9
Malý stůl: Volná hra
7. 12. 2008, 10.00 | Otčenášek Jiří st. | VČ 2.třída
2.720
42 / 25 | 7
Malý stůl: Volná hra
21. 12. 2008, 10.00 | Suchánek Zdenek | VČ 2.třída
1.682
150 / 21 | 29
Malý stůl: Volná hra
21. 12. 2008, 10.00 | Suchánek Zdenek | VČ 2.třída
7.142
138 / 25 | 25
Malý stůl: Volná hra
11. 1. 2009, 10.00 | Brandejs Karel | VČ 2.třída
5.522
120 / 25 | 49
Malý stůl: Volná hra
25. 1. 2009, 10.00 | Cvejn Jiří | VČ 2.třída
4.802
70 / 25 | 14
Malý stůl: Volná hra
8. 2. 2009, 10.00 | Sedlák Josef | VČ 2.třída
2.802
96 / 25 | 18
Malý stůl: Volná hra
15. 2. 2009, 10.00 | Žižka Josef | VČ 2.třída
3.840
112 / 25 | 16
Malý stůl: Volná hra
28. 2. 2009, 13.00 | Dubec Jiří | VČ 2.třída
4.482
131 / 25 | 30
Malý stůl: Volná hra
8. 3. 2009, 10.00 | Kejzlar Alexej | VČ 2.třída
5.242
66 / 25 | 13
Malý stůl: Volná hra
21. 3. 2009, 13.00 | Suchánek Zdenek | VČ 2.třída
2.640

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
131003 / 279 | 243.59
6.66
77.15380000 %
60 / 23 | 18
Malý stůl: Kádr 52/2
5. 10. 2008, 10.00 | Brandejs Karel | VČ 2.třída
2.600
100 / 20 | 16
Malý stůl: Kádr 52/2
2. 11. 2008, 10.00 | Hájek Miloš | VČ 2.třída
5.002
31 / 16 | 8
Malý stůl: Kádr 52/2
8. 11. 2008, 13.00 | Mikysa Jiří | VČ 2.třída
1.930
100 / 23 | 18
Malý stůl: Kádr 52/2
30. 11. 2008, 10.00 | Dubec Jiří | VČ 2.třída
4.342
48 / 16 | 24
Malý stůl: Kádr 52/2
7. 12. 2008, 10.00 | Flégl Tomáš | VČ 2.třída
3.000
77 / 25 | 23
Malý stůl: Kádr 52/2
21. 12. 2008, 10.00 | Suchánek Zdenek | VČ 2.třída
3.080
72 / 25 | 14
Malý stůl: Kádr 52/2
11. 1. 2009, 10.00 | Brandejs Karel | VČ 2.třída
2.882
100 / 19 | 23
Malý stůl: Kádr 52/2
25. 1. 2009, 10.00 | Hanuš Jiří | VČ 2.třída
5.262
65 / 25 | 17
Malý stůl: Kádr 52/2
8. 2. 2009, 10.00 | Sedlák Josef | VČ 2.třída
2.600
100 / 22 | 15
Malý stůl: Kádr 52/2
15. 2. 2009, 10.00 | Foff Petr | VČ 2.třída
4.542
88 / 25 | 17
Malý stůl: Kádr 52/2
28. 2. 2009, 13.00 | Dubec Jiří | VČ 2.třída
3.521
62 / 25 | 14
Malý stůl: Kádr 52/2
8. 3. 2009, 10.00 | Kejzlar Alexej | VČ 2.třída
2.480
100 / 15 | 21
Malý stůl: Kádr 52/2
21. 3. 2009, 13.00 | Suchánek Zdenek | VČ 2.třída
6.662

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
11457 / 239 | 161.91
2.77
83.09090000 %
47 / 25 | 8
Malý stůl: Jednoband
5. 10. 2008, 10.00 | Brandejs Karel | VČ 2.třída
1.882
50 / 19 | 15
Malý stůl: Jednoband
2. 11. 2008, 10.00 | Kačírek Karel | VČ 2.třída
2.632
36 / 23 | 5
Malý stůl: Jednoband
8. 11. 2008, 13.00 | Mikysa Jiří | VČ 2.třída
1.560
29 / 23 | 6
Malý stůl: Jednoband
30. 11. 2008, 10.00 | Dubec Jiří | VČ 2.třída
1.260
29 / 18 | 9
Malý stůl: Jednoband
7. 12. 2008, 10.00 | Flégl Tomáš | VČ 2.třída
1.610
42 / 25 | 7
Malý stůl: Jednoband
25. 1. 2009, 10.00 | Hanuš Jiří | VČ 2.třída
1.680
50 / 18 | 16
Malý stůl: Jednoband
8. 2. 2009, 10.00 | Hájek Miloš | VČ 2.třída
2.772
50 / 20 | 11
Malý stůl: Jednoband
15. 2. 2009, 10.00 | Foff Petr | VČ 2.třída
2.502
30 / 25 | 8
Malý stůl: Jednoband
28. 2. 2009, 13.00 | Dubec Jiří | VČ 2.třída
1.200
44 / 25 | 6
Malý stůl: Jednoband
8. 3. 2009, 10.00 | Kejzlar Alexej | VČ 2.třída
1.762
50 / 18 | 7
Malý stůl: Jednoband
21. 3. 2009, 13.00 | Suchánek Zdenek | VČ 2.třída
2.772

2007/2008

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
151526 / 374 | 354.08
5.95
67.82220000 %
89 / 25 | 23
Malý stůl: Volná hra
6. 10. 2007, 10.00 | Josef Zbyšek | VČ-3.
3.562
96 / 25 | 17
Malý stůl: Volná hra
6. 10. 2007, 10.00 | Josef Zbyšek | VČ-3.
3.842
143 / 24 | 24
Malý stůl: Volná hra
15. 12. 2007, 10.00 | Krotil Ladislav | VČ-3.
5.950
68 / 25 | 9
Malý stůl: Volná hra
15. 12. 2007, 10.00 | Krotil Ladislav | VČ-3.
2.720
90 / 25 | 16
Malý stůl: Volná hra
5. 1. 2008, 10.00 | Třos Jiří | VČ-3.
3.601
96 / 25 | 24
Malý stůl: Volná hra
5. 1. 2008, 10.00 | Třos Jiří | VČ-3.
3.842
78 / 25 | 13
Malý stůl: Volná hra
19. 1. 2008, 10.00 | Heincl Oldřich | VČ-3.
3.120
92 / 25 | 20
Malý stůl: Volná hra
19. 1. 2008, 10.00 | Heincl Oldřich | VČ-3.
3.681
49 / 25 | 8
Malý stůl: Volná hra
2. 2. 2008, 10.00 | Šolc Kamil | VČ-3.
1.960
106 / 25 | 14
Malý stůl: Volná hra
2. 2. 2008, 10.00 | Šolc Kamil | VČ-3.
4.240
139 / 25 | 21
Malý stůl: Volná hra
17. 2. 2008, 10.00 | Zadrobílek Roman | VČ-3.
5.562
132 / 25 | 35
Malý stůl: Volná hra
17. 2. 2008, 10.00 | Zadrobílek Roman | VČ-3.
5.282
113 / 25 | 26
Malý stůl: Volná hra
8. 3. 2008, 10.00 | Heincl Oldřich | VČ-3.
4.522
132 / 25 | 22
Malý stůl: Volná hra
8. 3. 2008, 10.00 | Heincl Oldřich | VČ-3.
5.282
103 / 25 | 15
Malý stůl: Volná hra
29. 3. 2008, 10.00 | Vlačiha Josef | VČ-3.
4.122

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
8690 / 195 | 303.53
5.00
86.25000000 %
87 / 25 | 30
Malý stůl: Kádr 52/2
6. 10. 2007, 10.00 | Zadrobílek Roman | VČ-3.
3.482
75 / 25 | 12
Malý stůl: Kádr 52/2
15. 12. 2007, 10.00 | Šolc Kamil | VČ-3.
3.000
83 / 25 | 16
Malý stůl: Kádr 52/2
5. 1. 2008, 10.00 | Zadrobílek Roman | VČ-3.
3.322
89 / 25 | 13
Malý stůl: Kádr 52/2
19. 1. 2008, 10.00 | Heincl Oldřich | VČ-3.
3.562
81 / 25 | 11
Malý stůl: Kádr 52/2
2. 2. 2008, 10.00 | Šolc Kamil | VČ-3.
3.240
100 / 20 | 18
Malý stůl: Kádr 52/2
17. 2. 2008, 10.00 | Zadrobílek Roman | VČ-3.
5.002
82 / 25 | 12
Malý stůl: Kádr 52/2
8. 3. 2008, 10.00 | Heincl Oldřich | VČ-3.
3.282
93 / 25 | 24
Malý stůl: Kádr 52/2
29. 3. 2008, 10.00 | Vlačiha Josef | VČ-3.
3.722

Trojband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
553 / 140 | 40.378
0.566
53.00000000 %
9 / 30 | 2
Malý stůl: Trojband
6. 1. 2008, 09.00 | Krotil Ladislav | 3B/VČ-3.
0.3002
8 / 30 | 2
Malý stůl: Trojband
6. 1. 2008, 13.00 | Bartoš Přemysl | 3B/VČ-3.
0.2660
9 / 30 | 1
Malý stůl: Trojband
10. 2. 2008, 09.00 | Tolar Patrik | 3B/VČ-3.
0.3000
10 / 20 | 4
Malý stůl: Trojband
10. 2. 2008, 12.00 | Frýda Petr | 3B/VČ-3.
0.5000
17 / 30 | 4
Malý stůl: Trojband
10. 2. 2008, 13.00 | Vít Jiří | 3B/VČ-3.
0.5662

2006/2007

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
121062 / 290 | 583.66
7.50
59.00000000 %
104 / 25 | 16
Malý stůl: Volná hra
15. 10. 2006, 10.00 | Zelinka David | VČ-3.
4.160
49 / 20 | 8
Malý stůl: Volná hra
15. 10. 2006, 10.00 | Zelinka David | VČ-3.
2.450
60 / 25 | 13
Malý stůl: Volná hra
19. 11. 2006, 10.00 | Špiroch Martin | VČ-3.
2.402
49 / 25 | 7
Malý stůl: Volná hra
19. 11. 2006, 10.00 | Špiroch Martin | VČ-3.
1.960
65 / 25 | 8
Malý stůl: Volná hra
9. 12. 2006, 15.00 | Plíva Miloš | VČ-3.
2.600
81 / 25 | 24
Malý stůl: Volná hra
9. 12. 2006, 15.00 | Plíva Miloš | VČ-3.
3.242
92 / 25 | 14
Malý stůl: Volná hra
17. 2. 2007, 10.00 | Bartoš Pavel | VČ-3.
3.682
112 / 25 | 41
Malý stůl: Volná hra
17. 2. 2007, 10.00 | Bartoš Pavel | VČ-3.
4.482
79 / 25 | 20
Malý stůl: Volná hra
4. 3. 2007, 10.00 | Koukol Michal | VČ-3.
3.160
134 / 25 | 21
Malý stůl: Volná hra
4. 3. 2007, 10.00 | Koukol Michal | VČ-3.
5.360
150 / 20 | 58
Malý stůl: Volná hra
24. 3. 2007, 10.00 | Šolc Kamil | VČ-3.
7.502
87 / 25 | 25
Malý stůl: Volná hra
24. 3. 2007, 10.00 | Šolc Kamil | VČ-3.
3.480

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
6486 / 138 | 223.52
4.46
81.00000000 %
97 / 25 | 12
Malý stůl: Kádr 52/2
15. 10. 2006, 10.00 | Pfeifer David | VČ-3.
3.882
78 / 25 | 12
Malý stůl: Kádr 52/2
19. 11. 2006, 10.00 | Špiroch Martin | VČ-3.
3.122
72 / 25 | 8
Malý stůl: Kádr 52/2
9. 12. 2006, 15.00 | Dubec Jiří | VČ-3.
2.882
88 / 25 | 22
Malý stůl: Kádr 52/2
17. 2. 2007, 10.00 | Bartoš Pavel | VČ-3.
3.522
93 / 25 | 14
Malý stůl: Kádr 52/2
4. 3. 2007, 10.00 | Koukol Michal | VČ-3.
3.722
58 / 13 | 15
Malý stůl: Kádr 52/2
24. 3. 2007, 10.00 | Šolc Kamil | VČ-3.
4.460

2005/2006

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
6720 / 136 | 385.29
6.52
86.43460000 %
150 / 23 | 26
Malý stůl: Volná hra
29. 10. 2005, 15.00 | Bartoš Vítězslav | VČ-3.
6.522
99 / 25 | 16
Malý stůl: Volná hra
17. 12. 2005, 13.00 | Dubec Jiří | VČ-3.
3.960
139 / 25 | 19
Malý stůl: Volná hra
4. 3. 2006, 13.00 | Daniš Petr | VČ-3.
5.562
80 / 13 | 29
Malý stůl: Volná hra
11. 3. 2006, 10.00 | Tázler Jaroslav | VČ-3.
6.150
111 / 25 | 34
Malý stůl: Volná hra
25. 3. 2006, 13.00 | Pilař Petr | VČ-3.
4.442
141 / 25 | 38
Malý stůl: Volná hra
2. 4. 2006, 15.00 | Pfeifer David | VČ-3.
5.642

2004/2005

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
111292 / 249 | 485.18
11.53
83.62460000 %
98 / 20 | 16
Malý stůl: Volná hra
17. 10. 2004, 10.00 | Janík Jiří | VČ-2.
4.900
131 / 25 | 18
Malý stůl: Volná hra
31. 10. 2004, 10.00 | Cvejn Jiří | VČ-2.
5.242
150 / 23 | 26
Malý stůl: Volná hra
14. 11. 2004, 10.00 | Brandejs Karel | VČ-2.
6.522
150 / 25 | 29
Malý stůl: Volná hra
27. 11. 2004, 10.00 | Tolar Patrik | VČ-2.
6.002
98 / 25 | 18
Malý stůl: Volná hra
12. 12. 2004, 10.00 | Heincl Oldřich | VČ-2.
3.920
106 / 25 | 16
Malý stůl: Volná hra
19. 12. 2004, 10.00 | Kačírek Karel | VČ-2.
4.240
108 / 25 | 19
Malý stůl: Volná hra
16. 1. 2005, 10.00 | Dyrc Karel | VČ-2.
4.320
86 / 25 | 20
Malý stůl: Volná hra
12. 2. 2005, 12.00 | Kopecký Jaroslav | VČ-2.
3.440
109 / 25 | 19
Malý stůl: Volná hra
13. 3. 2005, 11.00 | Tolar Patrik | VČ-2.
4.360
106 / 18 | 28
Malý stůl: Volná hra
26. 3. 2005, 10.00 | Kníže Martin | VČ-2.
5.880
150 / 13 | 48
Malý stůl: Volná hra
2. 4. 2005, 10.00 | Kačírek Karel | VČ-2.
11.532

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
11774 / 247 | 213.13
5.00
72.26890000 %
89 / 25 | 14
Malý stůl: Kádr 52/2
17. 10. 2004, 10.00 | Ševčík Jaroslav | VČ-2.
3.560
75 / 19 | 12
Malý stůl: Kádr 52/2
31. 10. 2004, 10.00 | Cvejn Jiří | VČ-2.
3.940
78 / 25 | 15
Malý stůl: Kádr 52/2
14. 11. 2004, 10.00 | Kopecký Jaroslav | VČ-2.
3.122
75 / 24 | 12
Malý stůl: Kádr 52/2
27. 11. 2004, 10.00 | Křížek Miloslav | VČ-2.
3.120
66 / 25 | 8
Malý stůl: Kádr 52/2
12. 12. 2004, 10.00 | Heincl Oldřich | VČ-2.
2.640
65 / 25 | 13
Malý stůl: Kádr 52/2
19. 12. 2004, 10.00 | Kačírek Karel | VČ-2.
2.600
50 / 21 | 9
Malý stůl: Kádr 52/2
16. 1. 2005, 10.00 | Dyrc Karel | VČ-2.
2.380
30 / 15 | 11
Malý stůl: Kádr 52/2
12. 2. 2005, 12.00 | Sedláček Radek | VČ-2.
2.000
82 / 25 | 21
Malý stůl: Kádr 52/2
13. 3. 2005, 11.00 | Tolar Patrik | VČ-2.
3.280
90 / 18 | 14
Malý stůl: Kádr 52/2
26. 3. 2005, 10.00 | Kníže Martin | VČ-2.
5.000
74 / 25 | 10
Malý stůl: Kádr 52/2
2. 4. 2005, 10.00 | Kačírek Karel | VČ-2.
2.962

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
11386 / 238 | 111.62
2.47
71.34940000 %
22 / 24 | 3
Malý stůl: Jednoband
17. 10. 2004, 10.00 | Ševčík Jaroslav | VČ-2.
0.910
47 / 25 | 9
Malý stůl: Jednoband
31. 10. 2004, 10.00 | Hána Václav | VČ-2.
1.882
38 / 25 | 9
Malý stůl: Jednoband
14. 11. 2004, 10.00 | Šimerda Pavel | VČ-2.
1.522
42 / 17 | 7
Malý stůl: Jednoband
27. 11. 2004, 10.00 | Tolar Patrik | VČ-2.
2.470
50 / 21 | 11
Malý stůl: Jednoband
12. 12. 2004, 10.00 | Kníže Martin | VČ-2.
2.382
36 / 25 | 6
Malý stůl: Jednoband
19. 12. 2004, 10.00 | Kačírek Karel | VČ-2.
1.440
49 / 24 | 6
Malý stůl: Jednoband
16. 1. 2005, 10.00 | Köhler Petr | VČ-2.
2.040
6 / 11 | 2
Malý stůl: Jednoband
12. 2. 2005, 12.00 | Kopecký Jaroslav | VČ-2.
0.540
24 / 17 | 5
Malý stůl: Jednoband
13. 3. 2005, 11.00 | Tolar Patrik | VČ-2.
1.410
30 / 24 | 6
Malý stůl: Jednoband
26. 3. 2005, 10.00 | Kníže Martin | VČ-2.
1.250
42 / 25 | 10
Malý stůl: Jednoband
2. 4. 2005, 10.00 | Kačírek Karel | VČ-2.
1.680

Trojband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
431 / 109 | 30.284
0.473
43.66200000 %
8 / 30 | 2
Malý stůl: Trojband
20. 11. 2004, 09.00 | Černý Miroslav | VČ/3B-2.
0.2660
9 / 19 | 3
Malý stůl: Trojband
27. 3. 2005, 09.00 | Koníček Vladimír | VČ/3B-2.
0.4730
7 / 30 | 1
Malý stůl: Trojband
27. 3. 2005, 12.00 | Nemeš Jiří | VČ/3B-2.
0.2330
7 / 30 | 2
Malý stůl: Trojband
27. 3. 2005, 13.00 | Felgr Miloslav | VČ/3B-2.
0.2330

2003/2004

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
7685 / 175 | 263.91
5.68
71.50310000 %
79 / 25 | 14
Malý stůl: Volná hra
4. 10. 2003, 13.00 | Brandejs Karel | VČ-2.B
3.160
98 / 25 | 26
Malý stůl: Volná hra
25. 10. 2003, 10.00 | Svoboda Dalibor | VČ-2.B
3.922
142 / 25 | 25
Malý stůl: Volná hra
7. 12. 2003, 17.00 | Kříž Jindřich | VČ-2.B
5.682
81 / 25 | 25
Malý stůl: Volná hra
10. 1. 2004, 14.00 | Kopecký Jaroslav | VČ-2.B
3.240
123 / 25 | 26
Malý stůl: Volná hra
14. 2. 2004, 10.00 | Macura Václav | VČ-2.B
4.922
85 / 25 | 15
Malý stůl: Volná hra
7. 3. 2004, 14.00 | Kučera Tomáš | VČ-2.B
3.402
77 / 25 | 13
Malý stůl: Volná hra
11. 4. 2004, 10.00 | Czagan Jan | VČ-2.B
3.082

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
5375 / 98 | 233.82
4.60
75.00000000 %
69 / 15 | 23
Malý stůl: Kádr 52/2
25. 10. 2003, 10.00 | Svoboda Dalibor | VČ-2.B
4.600
71 / 22 | 13
Malý stůl: Kádr 52/2
7. 12. 2003, 17.00 | Kříž Jindřich | VČ-2.B
3.220
88 / 20 | 21
Malý stůl: Kádr 52/2
10. 1. 2004, 14.00 | Sedláček Radek | VČ-2.B
4.400
47 / 17 | 10
Malý stůl: Kádr 52/2
14. 2. 2004, 10.00 | Janík Jiří | VČ-2.B
2.760
100 / 24 | 12
Malý stůl: Kádr 52/2
7. 3. 2004, 14.00 | Kras Petr | VČ-2.B
4.162

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
6252 / 143 | 131.76
2.63
86.00680000 %
32 / 25 | 8
Malý stůl: Jednoband
25. 10. 2003, 10.00 | Svoboda Dalibor | VČ-2.B
1.280
37 / 24 | 8
Malý stůl: Jednoband
7. 12. 2003, 17.00 | Samek Jan | VČ-2.B
1.540
43 / 25 | 7
Malý stůl: Jednoband
24. 1. 2004, 13.00 | Foff Petr | VČ-2.B
1.722
44 / 25 | 5
Malý stůl: Jednoband
14. 2. 2004, 10.00 | Macura Václav | VČ-2.B
1.762
46 / 25 | 9
Malý stůl: Jednoband
7. 3. 2004, 14.00 | Hájek Miloš | VČ-2.B
1.842
50 / 19 | 13
Malý stůl: Jednoband
11. 4. 2004, 10.00 | Kříž Jindřich | VČ-2.B
2.632

2002/2003

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
5638 / 116 | 285.50
7.00
87.39730000 %
126 / 18 | 26
Malý stůl: Volná hra
11. 1. 2003, 10.00 | Procházka Jaroslav | VČ-2.B
7.000
130 / 25 | 22
Malý stůl: Volná hra
18. 1. 2003, 14.00 | Brandejs Karel | VČ-2.B
5.202
145 / 25 | 28
Malý stůl: Volná hra
9. 2. 2003, 14.00 | Sedlák Josef | VČ-2.B
5.802
117 / 23 | 20
Malý stůl: Volná hra
15. 2. 2003, 10.00 | Černý Miroslav | VČ-2.B
5.080
120 / 25 | 19
Malý stůl: Volná hra
22. 3. 2003, 10.00 | Kučera Tomáš | VČ-2.B
4.802

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
4322 / 95 | 233.38
4.00
80.50000000 %
80 / 20 | 13
Malý stůl: Kádr 52/2
11. 1. 2003, 10.00 | Procházka Jaroslav | VČ-2.B
4.000
65 / 25 | 10
Malý stůl: Kádr 52/2
18. 1. 2003, 14.00 | Brandejs Karel | VČ-2.B
2.600
99 / 25 | 23
Malý stůl: Kádr 52/2
15. 2. 2003, 10.00 | Beránek Petr | VČ-2.B
3.962
78 / 25 | 19
Malý stůl: Kádr 52/2
1. 3. 2003, 10.00 | Brandejs Karel | VČ-2.B
3.122

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
5180 / 108 | 181.66
3.84
73.17070000 %
50 / 20 | 11
Malý stůl: Jednoband
11. 1. 2003, 10.00 | Procházka Jaroslav | VČ-2.B
2.502
28 / 25 | 7
Malý stůl: Jednoband
18. 1. 2003, 14.00 | Sedláček Radek | VČ-2.B
1.120
28 / 25 | 5
Malý stůl: Jednoband
9. 2. 2003, 14.00 | Sedlák Josef | VČ-2.B
1.120
50 / 13 | 18
Malý stůl: Jednoband
15. 2. 2003, 10.00 | Černý Miroslav | VČ-2.B
3.842
24 / 25 | 5
Malý stůl: Jednoband
22. 3. 2003, 10.00 | Kučera Tomáš | VČ-2.B
0.960

2001/2002

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
131094 / 290 | 593.77
9.20
34.85190000 %
50 / 21 | 16
Malý stůl: Volná hra
7. 10. 2001, 10.00 | Otčenášek Jiří st. | VČ-1.
2.380
40 / 25 | 8
Malý stůl: Volná hra
13. 10. 2001, 10.00 | Felgr Miloslav | VČ-1.
1.600
86 / 25 | 16
Malý stůl: Volná hra
18. 11. 2001, 10.00 | Novotný Aleš | VČ-1.
3.440
78 / 19 | 16
Malý stůl: Volná hra
25. 11. 2001, 10.00 | Vošahlík Václav | VČ-1.
4.100
75 / 25 | 11
Malý stůl: Volná hra
1. 12. 2001, 10.00 | Dubec Jiří | VČ-1.
3.000
112 / 25 | 26
Malý stůl: Volná hra
15. 12. 2001, 10.00 | Patrný Vladimír | VČ-1.
4.482
43 / 13 | 10
Malý stůl: Volná hra
6. 1. 2002, 10.00 | Bareš Petr | VČ-1.
3.300
66 / 25 | 23
Malý stůl: Volná hra
19. 1. 2002, 10.00 | Svoboda Josef | VČ-1.
2.640
45 / 12 | 11
Malý stůl: Volná hra
27. 1. 2002, 10.00 | Svoboda Pavel | VČ-1.
3.750
72 / 25 | 19
Malý stůl: Volná hra
9. 2. 2002, 10.00 | Svoboda Pavel | VČ-1.
2.880
230 / 25 | 59
Malý stůl: Volná hra
3. 3. 2002, 10.00 | Jelínek Jiří | VČ-1.
9.200
81 / 25 | 25
Malý stůl: Volná hra
16. 3. 2002, 10.00 | Dubec Jiří | VČ-1.
3.240
116 / 25 | 21
Malý stůl: Volná hra
30. 3. 2002, 10.00 | Týfa Miloslav st. | VČ-1.
4.642

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
13950 / 284 | 233.34
4.72
51.60240000 %
41 / 18 | 10
Malý stůl: Kádr 52/2
7. 10. 2001, 10.00 | Bareš Petr | VČ-1.
2.270
44 / 25 | 11
Malý stůl: Kádr 52/2
13. 10. 2001, 10.00 | Král Petr | VČ-1.
1.760
37 / 11 | 13
Malý stůl: Kádr 52/2
18. 11. 2001, 10.00 | Novotný Aleš | VČ-1.
3.360
33 / 17 | 7
Malý stůl: Kádr 52/2
25. 11. 2001, 10.00 | Vošahlík Václav | VČ-1.
1.940
109 / 25 | 11
Malý stůl: Kádr 52/2
1. 12. 2001, 10.00 | Dubec Jiří | VČ-1.
4.362
90 / 25 | 22
Malý stůl: Kádr 52/2
15. 12. 2001, 10.00 | Köhler Petr | VČ-1.
3.602
46 / 13 | 8
Malý stůl: Kádr 52/2
6. 1. 2002, 10.00 | Bareš Petr | VČ-1.
3.530
118 / 25 | 21
Malý stůl: Kádr 52/2
19. 1. 2002, 10.00 | Král Petr | VČ-1.
4.720
106 / 25 | 23
Malý stůl: Kádr 52/2
27. 1. 2002, 10.00 | Svoboda Pavel | VČ-1.
4.240
78 / 25 | 11
Malý stůl: Kádr 52/2
9. 2. 2002, 10.00 | Svoboda Pavel | VČ-1.
3.120
87 / 25 | 10
Malý stůl: Kádr 52/2
3. 3. 2002, 10.00 | Jelínek Jiří | VČ-1.
3.480
92 / 25 | 18
Malý stůl: Kádr 52/2
16. 3. 2002, 10.00 | Dubec Jiří | VČ-1.
3.682
69 / 25 | 12
Malý stůl: Kádr 52/2
30. 3. 2002, 10.00 | Týfa Miloslav st. | VČ-1.
2.760

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
13499 / 265 | 141.88
3.75
64.22140000 %
47 / 25 | 8
Malý stůl: Jednoband
7. 10. 2001, 10.00 | Bareš Petr | VČ-1.
1.880
53 / 25 | 13
Malý stůl: Jednoband
13. 10. 2001, 10.00 | Šlambor Aleš | VČ-1.
2.122
20 / 16 | 10
Malý stůl: Jednoband
18. 11. 2001, 10.00 | Nermuť Zdeněk | VČ-1.
1.250
52 / 25 | 6
Malý stůl: Jednoband
25. 11. 2001, 10.00 | Vošahlík Václav | VČ-1.
2.082
24 / 16 | 5
Malý stůl: Jednoband
1. 12. 2001, 10.00 | Novotný Zdeněk | VČ-1.
1.500
34 / 25 | 9
Malý stůl: Jednoband
15. 12. 2001, 10.00 | Patrný Vladimír | VČ-1.
1.360
12 / 12 | 5
Malý stůl: Jednoband
6. 1. 2002, 10.00 | Kočička Petr | VČ-1.
1.000
26 / 16 | 13
Malý stůl: Jednoband
19. 1. 2002, 10.00 | Šlambor Aleš | VČ-1.
1.620
31 / 17 | 7
Malý stůl: Jednoband
27. 1. 2002, 10.00 | Radoch Petr | VČ-1.
1.820
60 / 16 | 14
Malý stůl: Jednoband
9. 2. 2002, 10.00 | Svoboda Pavel | VČ-1.
3.752
39 / 22 | 10
Malý stůl: Jednoband
3. 3. 2002, 10.00 | Vošahlík Václav | VČ-1.
1.770
60 / 25 | 7
Malý stůl: Jednoband
16. 3. 2002, 10.00 | Dubec Jiří | VČ-1.
2.402
41 / 25 | 8
Malý stůl: Jednoband
30. 3. 2002, 10.00 | Köhler Petr | VČ-1.
1.640

Trojband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
554 / 149 | 40.362
0.566
63.52940000 %
8 / 30 | 2
Malý stůl: Trojband
20. 10. 2001, 10.00 | Lustyk Jiří | VČ/3B-2.B
0.2660
10 / 29 | 4
Malý stůl: Trojband
20. 10. 2001, 15.00 | Černý Miroslav | VČ/3B-2.B
0.3440
17 / 30 | 2
Malý stůl: Trojband
6. 4. 2002, 09.00 | Koníček Vladimír | VČ/3B-2.B
0.5662
8 / 30 | 1
Malý stůl: Trojband
6. 4. 2002, 12.00 | Procházka Jaroslav | VČ/3B-2.B
0.2660
11 / 30 | 4
Malý stůl: Trojband
6. 4. 2002, 13.00 | Sedláček Radek | VČ/3B-2.B
0.3660

2000/2001

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
121389 / 360 | 473.85
5.63
60.68150000 %
89 / 30 | 15
Malý stůl: Volná hra
13. 10. 2000, 17.00 | Barták Jakub | VČ-2.B
2.960
158 / 30 | 19
Malý stůl: Volná hra
4. 11. 2000, 14.00 | Tatíček Jaroslav | VČ-2.B
5.262
92 / 30 | 19
Malý stůl: Volná hra
11. 11. 2000, 09.00 | Kralovič Josef | VČ-2.B
3.062
145 / 30 | 22
Malý stůl: Volná hra
1. 12. 2000, 17.00 | Hemr Jiří | VČ-2.B
4.832
144 / 30 | 47
Malý stůl: Volná hra
30. 12. 2000, 08.00 | Svoboda Dalibor | VČ-2.B
4.802
75 / 30 | 23
Malý stůl: Volná hra
30. 12. 2000, 12.00 | Svoboda Dalibor | VČ-2.B
2.500
92 / 30 | 17
Malý stůl: Volná hra
6. 1. 2001, 09.00 | Mrázek Lukáš | VČ-2.B
3.062
119 / 30 | 18
Malý stůl: Volná hra
14. 1. 2001, 10.00 | Kras Petr | VČ-2.B
3.962
111 / 30 | 22
Malý stůl: Volná hra
17. 2. 2001, 09.00 | Karabáš Štefan | VČ-2.B
3.702
169 / 30 | 26
Malý stůl: Volná hra
17. 2. 2001, 13.00 | Havránek Hynek | VČ-2.B
5.632
85 / 30 | 18
Malý stůl: Volná hra
8. 3. 2001, 17.00 | Hemr Jiří | VČ-2.B
2.831
110 / 30 | 23
Malý stůl: Volná hra
31. 3. 2001, 09.00 | Horák Richard | VČ-2.B
3.662

1999/2000

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
7836 / 191 | 414.37
5.93
72.38100000 %
178 / 30 | 28
Malý stůl: Volná hra
9. 10. 1999, 17.00 | Brunclík Vratisl.st. | VČ-2.B
5.932
119 / 30 | 25
Malý stůl: Volná hra
11. 12. 1999, 14.00 | Beneda Miroslav | VČ-2.B
3.962
92 / 28 | 12
Malý stůl: Volná hra
17. 12. 1999, 17.00 | Smolík Zdeněk | VČ-2.B
3.280
65 / 13 | 20
Malý stůl: Volná hra
9. 1. 2000, 14.00 | Chválovský Víťa | VČ-2.B
5.000
67 / 30 | 12
Malý stůl: Volná hra
16. 1. 2000, 14.00 | Beránek Petr | VČ-2.B
2.230
156 / 30 | 41
Malý stůl: Volná hra
26. 1. 2000, 17.00 | Samek Jan | VČ-2.B
5.200
159 / 30 | 25
Malý stůl: Volná hra
10. 3. 2000, 17.00 | Šálek Pavel | VČ-2.B
5.302

1998/1999

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
5461 / 150 | 243.07
3.50
50.00000000 %
105 / 30 | 24
Malý stůl: Volná hra
17. 10. 1998, 14.00 | Šálek Pavel | VČ-2.B
3.502
72 / 30 | 12
Malý stůl: Volná hra
25. 10. 1998, 09.00 | Laštůvka Oldřich | VČ-2.B
2.400
99 / 30 | 19
Malý stůl: Volná hra
31. 1. 1999, 09.00 | Ludvík Milan | VČ-2.B
3.300
85 / 30 | 15
Malý stůl: Volná hra
21. 2. 1999, 14.00 | Beneda Miroslav | VČ-2.B
2.830
100 / 30 | 16
Malý stůl: Volná hra
27. 2. 1999, 12.00 | Novák Petr | VČ-2.B
3.330

1997/1998

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
7706 / 210 | 283.36
6.23
63.60360000 %
82 / 30 | 14
Malý stůl: Volná hra
11. 10. 1997, 13.00 | Smolík Zdeněk | VČ-2.B
2.730
124 / 30 | 11
Malý stůl: Volná hra
29. 11. 1997, 14.00 | Svoboda Pavel | VČ-2.B
4.130
100 / 30 | 28
Malý stůl: Volná hra
10. 1. 1998, 09.00 | Beneda Miroslav | VČ-2.B
3.330
47 / 30 | 9
Malý stůl: Volná hra
18. 1. 1998, 09.00 | Kmoníček Karel | VČ-2.B
1.560
78 / 30 | 13
Malý stůl: Volná hra
24. 1. 1998, 14.00 | Černý Miroslav | VČ-2.B
2.600
88 / 30 | 15
Malý stůl: Volná hra
15. 2. 1998, 09.00 | Svoboda Pavel | VČ-2.B
2.930
187 / 30 | 24
Malý stůl: Volná hra
1. 3. 1998, 14.00 | Laštůvka Oldřich | VČ-2.B
6.232

1996/1997

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
5277 / 150 | 121.84
2.30
40.26160000 %
45 / 30 | 11
Malý stůl: Volná hra
26. 10. 1996, 14.00 | Beneda Miroslav | VČ-2.B
1.500
69 / 30 | 8
Malý stůl: Volná hra
9. 11. 1996, 14.00 | Kačírek Karel | VČ-2.B
2.300
55 / 30 | 12
Malý stůl: Volná hra
15. 2. 1997, 14.00 | Ludvík Milan | VČ-2.B
1.830
54 / 30 | 8
Malý stůl: Volná hra
23. 2. 1997, 09.00 | Zeman Zdeněk | VČ-2.B
1.800
54 / 30 | 8
Malý stůl: Volná hra
28. 2. 1997, 18.00 | Svoboda Pavel | VČ-2.B
1.800

1995/1996

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
4126 / 120 | 71.05
1.40
16.30010000 %
40 / 30 | 7
Malý stůl: Volná hra
24. 11. 1995, 18.00 | Kotil Vladimír | VČ-2.B
1.330
14 / 30 | 3
Malý stůl: Volná hra
6. 1. 1996, 14.00 | Kubelka Pavel | VČ-2.B
0.460
42 / 30 | 7
Malý stůl: Volná hra
3. 2. 1996, 14.00 | Zeman Zdeněk | VČ-2.B
1.402
30 / 30 | 7
Malý stůl: Volná hra
24. 2. 1996, 14.00 | Kubelka Pavel | VČ-2.B
1.000