Tomek Bronislav

Malý stůl

2019/2020

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
134 / 25 | 121.36
1.36
17.00000000 %
34 / 25 | 12
Malý stůl: Volná hra
1. 12. 2019, 10.00 | Roba Jiří | STM - TD 1. třída
1.360

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
136 / 25 | 71.44
1.44
24.00000000 %
36 / 25 | 7
Malý stůl: Kádr 52/2
1. 12. 2019, 10.00 | Roba Jiří | STM - TD 1. třída
1.442

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
122 / 25 | 20.88
0.88
27.50000000 %
22 / 25 | 2
Malý stůl: Jednoband
1. 12. 2019, 10.00 | Roba Jiří | STM - TD 1. třída
0.880

2018/2019

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
139 / 25 | 71.56
1.56
19.50000000 %
39 / 25 | 7
Malý stůl: Volná hra
2. 2. 2019, 10.00 | Vydra Roman | STM - TD 1. třída
1.560

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
124 / 25 | 30.96
0.96
16.00000000 %
24 / 25 | 3
Malý stůl: Kádr 52/2
2. 2. 2019, 11.35 | Vydra Roman | STM - TD 1. třída
0.960

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
122 / 25 | 60.88
0.88
27.50000000 %
22 / 25 | 6
Malý stůl: Jednoband
2. 2. 2019, 12.50 | Vydra Roman | STM - TD 1. třída
0.880

2017/2018

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
8330 / 194 | 111.70
2.64
27.50000000 %
35 / 25 | 8
Malý stůl: Volná hra
5. 11. 2017, 10.00 | Roba Jiří | STM - TD 1. třída
1.400
38 / 25 | 8
Malý stůl: Volná hra
26. 11. 2017, 10.00 | Adámek Petr | STM - TD 1. třída
1.520
46 / 25 | 11
Malý stůl: Volná hra
2. 12. 2017, 10.00 | Halama Petr | STM - TD 1. třída
1.840
44 / 25 | 6
Malý stůl: Volná hra
6. 1. 2018, 10.00 | Drobňák Filip | STM - TD 1. třída
1.760
34 / 19 | 5
Malý stůl: Volná hra
20. 1. 2018, 10.00 | Gajda Petr | STM - TD 1. třída
1.780
66 / 25 | 10
Malý stůl: Volná hra
3. 2. 2018, 10.00 | Hochman Libor | STM - TD 1. třída
2.640
36 / 25 | 5
Malý stůl: Volná hra
17. 3. 2018, 10.00 | Halama Petr | STM - TD 1. třída
1.440
31 / 25 | 8
Malý stůl: Volná hra
1. 4. 2018, 10.00 | Coufal Zdeněk | STM - TD 1. třída
1.240

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
8363 / 189 | 131.92
2.80
37.81250000 %
51 / 25 | 7
Malý stůl: Kádr 52/2
5. 11. 2017, 11.10 | Kalabis Petr | STM - TD 1. třída
2.040
44 / 25 | 6
Malý stůl: Kádr 52/2
26. 11. 2017, 11.10 | Coufal Zdeněk | STM - TD 1. třída
1.760
46 / 25 | 6
Malý stůl: Kádr 52/2
2. 12. 2017, 11.10 | Halama Petr | STM - TD 1. třída
1.840
38 / 25 | 8
Malý stůl: Kádr 52/2
6. 1. 2018, 11.10 | Drobňák Filip | STM - TD 1. třída
1.520
21 / 17 | 4
Malý stůl: Kádr 52/2
20. 1. 2018, 11.10 | Dvořáček Vladimír | STM - TD 1. třída
1.230
46 / 22 | 5
Malý stůl: Kádr 52/2
3. 2. 2018, 11.10 | Hochman Libor | STM - TD 1. třída
2.090
70 / 25 | 13
Malý stůl: Kádr 52/2
17. 3. 2018, 11.10 | Halama Petr | STM - TD 1. třída
2.800
47 / 25 | 5
Malý stůl: Kádr 52/2
1. 4. 2018, 11.10 | Coufal Zdeněk | STM - TD 1. třída
1.880

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
8181 / 192 | 60.94
1.76
32.32140000 %
16 / 25 | 3
Malý stůl: Jednoband
5. 11. 2017, 12.20 | Kalabis Petr | STM - TD 1. třída
0.640
16 / 22 | 2
Malý stůl: Jednoband
26. 11. 2017, 12.20 | Adámek Petr | STM - TD 1. třída
0.720
27 / 25 | 4
Malý stůl: Jednoband
2. 12. 2017, 12.20 | Halama Petr | STM - TD 1. třída
1.080
44 / 25 | 6
Malý stůl: Jednoband
6. 1. 2018, 12.20 | Podivínský Jiří | STM - TD 1. třída
1.762
23 / 20 | 6
Malý stůl: Jednoband
20. 1. 2018, 12.20 | Dvořáček Vladimír | STM - TD 1. třída
1.150
13 / 25 | 2
Malý stůl: Jednoband
3. 2. 2018, 12.20 | Kalabis Petr | STM - TD 1. třída
0.520
20 / 25 | 4
Malý stůl: Jednoband
17. 3. 2018, 12.20 | Šenkyřík Lubomír | STM - TD 1. třída
0.800
22 / 25 | 4
Malý stůl: Jednoband
1. 4. 2018, 12.20 | Adámek Petr | STM - TD 1. třída
0.880

2016/2017

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
7256 / 173 | 81.47
1.92
18.28570000 %
31 / 25 | 7
Malý stůl: Volná hra
29. 10. 2016, 10.00 | Sukup Marek | STM - TD 1. třída
1.240
46 / 25 | 4
Malý stůl: Volná hra
19. 11. 2016, 10.00 | Coufal Zdeněk | STM - TD 1. třída
1.840
32 / 25 | 4
Malý stůl: Volná hra
26. 11. 2016, 10.00 | Hochman Libor | STM - TD 1. třída
1.280
32 / 25 | 7
Malý stůl: Volná hra
21. 1. 2017, 10.00 | Dvořáček Vladimír | STM - TD 1. třída
1.280
27 / 25 | 4
Malý stůl: Volná hra
28. 1. 2017, 10.00 | Šenkyřík Lubomír | STM - TD 1. třída
1.080
40 / 23 | 8
Malý stůl: Volná hra
11. 2. 2017, 10.00 | Coufal Zdeněk | STM - TD 1. třída
1.730
48 / 25 | 7
Malý stůl: Volná hra
5. 3. 2017, 10.00 | Koláček Josef | STM - TD 1. třída
1.920

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
7307 / 160 | 121.91
2.84
29.23810000 %
30 / 25 | 8
Malý stůl: Kádr 52/2
29. 10. 2016, 11.30 | Sukup Marek | STM - TD 1. třída
1.200
28 / 25 | 3
Malý stůl: Kádr 52/2
19. 11. 2016, 11.30 | Galita Igor | STM - TD 1. třída
1.120
54 / 25 | 12
Malý stůl: Kádr 52/2
26. 11. 2016, 11.30 | Roba Jiří | STM - TD 1. třída
2.160
34 / 20 | 6
Malý stůl: Kádr 52/2
21. 1. 2017, 11.30 | Provazník Jan | STM - TD 1. třída
1.700
61 / 25 | 8
Malý stůl: Kádr 52/2
28. 1. 2017, 11.30 | Sukup Marek | STM - TD 1. třída
2.440
29 / 15 | 5
Malý stůl: Kádr 52/2
11. 2. 2017, 11.30 | Horna Jiří | STM - TD 1. třída
1.930
71 / 25 | 9
Malý stůl: Kádr 52/2
5. 3. 2017, 11.30 | Kalabis Petr | STM - TD 1. třída
2.840

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
7188 / 175 | 101.07
1.36
33.57140000 %
14 / 25 | 4
Malý stůl: Jednoband
29. 10. 2016, 13.00 | Sukup Marek | STM - TD 1. třída
0.560
25 / 25 | 4
Malý stůl: Jednoband
19. 11. 2016, 13.00 | Coufal Zdeněk | STM - TD 1. třída
1.000
18 / 25 | 3
Malý stůl: Jednoband
26. 11. 2016, 13.00 | Hochman Libor | STM - TD 1. třída
0.720
33 / 25 | 3
Malý stůl: Jednoband
21. 1. 2017, 13.00 | Dvořáček Vladimír | STM - TD 1. třída
1.320
33 / 25 | 6
Malý stůl: Jednoband
28. 1. 2017, 13.00 | Halama Petr | STM - TD 1. třída
1.320
34 / 25 | 6
Malý stůl: Jednoband
11. 2. 2017, 13.00 | Coufal Zdeněk | STM - TD 1. třída
1.360
31 / 25 | 10
Malý stůl: Jednoband
5. 3. 2017, 13.00 | Kalabis Petr | STM - TD 1. třída
1.240

2015/2016

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
8345 / 193 | 121.78
2.24
21.56250000 %
53 / 25 | 7
Malý stůl: Volná hra
4. 10. 2015, 10.00 | Paprskář Milan | STM - TD 1.třída
2.120
48 / 25 | 7
Malý stůl: Volná hra
10. 10. 2015, 10.00 | Vydra Roman | STM - TD 1.třída
1.920
31 / 18 | 8
Malý stůl: Volná hra
24. 10. 2015, 10.00 | Horna Jiří | STM - TD 1.třída
1.720
27 / 25 | 4
Malý stůl: Volná hra
7. 11. 2015, 10.00 | Hochman Libor | STM - TD 1.třída
1.080
41 / 25 | 12
Malý stůl: Volná hra
2. 1. 2016, 10.00 | Vymětal Leoš | STM - TD 1.třída
1.640
49 / 25 | 9
Malý stůl: Volná hra
30. 1. 2016, 10.00 | Horna Jiří | STM - TD 1.třída
1.960
40 / 25 | 10
Malý stůl: Volná hra
13. 2. 2016, 10.00 | Hochman Libor | STM - TD 1.třída
1.600
56 / 25 | 10
Malý stůl: Volná hra
12. 3. 2016, 10.00 | Provazník Jan | STM - TD 1.třída
2.240

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
8316 / 200 | 131.58
2.20
26.33330000 %
31 / 25 | 5
Malý stůl: Kádr 52/2
4. 10. 2015, 11.30 | Paprskář Milan | STM - TD 1.třída
1.240
43 / 25 | 5
Malý stůl: Kádr 52/2
10. 10. 2015, 11.30 | Šenkyřík Lubomír | STM - TD 1.třída
1.720
46 / 25 | 8
Malý stůl: Kádr 52/2
24. 10. 2015, 11.30 | Adámek Petr | STM - TD 1.třída
1.840
27 / 25 | 5
Malý stůl: Kádr 52/2
7. 11. 2015, 11.30 | Roba Jiří | STM - TD 1.třída
1.080
35 / 25 | 5
Malý stůl: Kádr 52/2
2. 1. 2016, 11.30 | Vykydal František | STM - TD 1.třída
1.400
55 / 25 | 13
Malý stůl: Kádr 52/2
30. 1. 2016, 11.30 | Adámek Petr | STM - TD 1.třída
2.200
27 / 25 | 7
Malý stůl: Kádr 52/2
13. 2. 2016, 11.30 | Koláček Josef | STM - TD 1.třída
1.080
52 / 25 | 7
Malý stůl: Kádr 52/2
12. 3. 2016, 11.30 | Halama Petr | STM - TD 1.třída
2.080

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
8206 / 199 | 111.03
1.36
32.18750000 %
29 / 25 | 11
Malý stůl: Jednoband
4. 10. 2015, 12.30 | Vymětal Leoš | STM - TD 1.třída
1.160
25 / 25 | 4
Malý stůl: Jednoband
10. 10. 2015, 12.30 | Šenkyřík Lubomír | STM - TD 1.třída
1.000
34 / 25 | 9
Malý stůl: Jednoband
24. 10. 2015, 12.30 | Adámek Petr | STM - TD 1.třída
1.360
26 / 25 | 5
Malý stůl: Jednoband
7. 11. 2015, 12.30 | Koláček Josef | STM - TD 1.třída
1.040
24 / 25 | 8
Malý stůl: Jednoband
2. 1. 2016, 12.30 | Vymětal Leoš | STM - TD 1.třída
0.960
19 / 24 | 3
Malý stůl: Jednoband
30. 1. 2016, 12.30 | Coufal Zdeněk | STM - TD 1.třída
0.790
23 / 25 | 6
Malý stůl: Jednoband
13. 2. 2016, 12.30 | Roba Jiří | STM - TD 1.třída
0.920
26 / 25 | 8
Malý stůl: Jednoband
12. 3. 2016, 12.30 | Halama Petr | STM - TD 1.třída
1.040

2014/2015

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
3127 / 75 | 91.69
2.40
21.16670000 %
36 / 25 | 9
Malý stůl: Volná hra
31. 1. 2015, 10.00 | Roba Jiří | Středomoravská oblast TD 1.třída
1.440
60 / 25 | 6
Malý stůl: Volná hra
15. 2. 2015, 10.00 | Vykydal František | Středomoravská oblast TD 1.třída
2.400
31 / 25 | 6
Malý stůl: Volná hra
21. 2. 2015, 10.00 | Vymětal Leoš | Středomoravská oblast TD 1.třída
1.240

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
265 / 50 | 61.30
1.52
21.66670000 %
38 / 25 | 6
Malý stůl: Kádr 52/2
15. 2. 2015, 10.00 | Vymětal Leoš | Středomoravská oblast TD 1.třída
1.520
27 / 25 | 3
Malý stůl: Kádr 52/2
21. 2. 2015, 10.00 | Vymětal Leoš | Středomoravská oblast TD 1.třída
1.080

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
123 / 25 | 50.92
0.92
28.75000000 %
23 / 25 | 5
Malý stůl: Jednoband
15. 2. 2015, 10.00 | Koky Dušan | Středomoravská oblast TD 1.třída
0.922

2013/2014

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
285 / 47 | 71.80
1.88
21.25000000 %
53 / 30 | 7
Malý stůl: Volná hra
2. 11. 2013, 10.00 | Koky Dušan | Středomoravská oblast
1.760
32 / 17 | 5
Malý stůl: Volná hra
16. 11. 2013, 10.00 | Dvořáček Vladimír | Středomoravská oblast
1.880

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
150 / 30 | 51.66
1.66
33.33330000 %
50 / 30 | 5
Malý stůl: Kádr 52/2
2. 11. 2013, 10.00 | Vykydal František | Středomoravská oblast
1.660

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
240 / 60 | 50.66
0.83
25.00000000 %
25 / 30 | 5
Malý stůl: Jednoband
2. 11. 2013, 10.00 | Koky Dušan | Středomoravská oblast
0.830
15 / 30 | 4
Malý stůl: Jednoband
16. 11. 2013, 10.00 | Zapletal Pavel | Středomoravská oblast
0.500

2012/2013

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
8360 / 240 | 121.50
2.10
22.50000000 %
33 / 30 | 5
Malý stůl: Volná hra
9. 9. 2012, 10.00 | Vymětal Leoš | 1.třída - Střední Morava
1.100
49 / 30 | 12
Malý stůl: Volná hra
25. 11. 2012, 10.00 | Zapletal Pavel | 1.třída - Střední Morava
1.630
33 / 30 | 5
Malý stůl: Volná hra
13. 1. 2013, 10.00 | Koky Dušan | 1.třída - Střední Morava
1.100
19 / 30 | 2
Malý stůl: Volná hra
9. 2. 2013, 10.00 | Vydra Roman | 1.třída - Střední Morava
0.630
63 / 30 | 8
Malý stůl: Volná hra
17. 3. 2013, 10.00 | Vymětal Leoš | 1.třída - Střední Morava
2.100
56 / 30 | 8
Malý stůl: Volná hra
31. 3. 2013, 10.00 | Hejzlar Vladimír | 1.třída - Střední Morava
1.860
44 / 30 | 9
Malý stůl: Volná hra
21. 4. 2013, 10.00 | Hochman Libor | 1.třída - Střední Morava
1.460
63 / 30 | 9
Malý stůl: Volná hra
28. 4. 2013, 10.00 | Šenkyřík Lubomír | 1.třída - Střední Morava
2.100

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
5139 / 99 | 81.40
1.93
25.74070000 %
16 / 15 | 4
Malý stůl: Kádr 52/2
30. 11. -0001, 00.00 | Coufalík Ivo | Přebor Středomoravské oblasti
1.060
29 / 15 | 8
Malý stůl: Kádr 52/2
30. 11. -0001, 00.00 | Ferák Karel | Přebor Středomoravské oblasti
1.930
8 / 9 | 3
Malý stůl: Kádr 52/2
30. 11. -0001, 00.00 | Kopečný Radek | Přebor Středomoravské oblasti
0.880
35 / 30 | 5
Malý stůl: Kádr 52/2
2. 9. 2012, 10.00 | Šenkyřík Lubomír | 1.třída - Střední Morava
1.160
51 / 30 | 8
Malý stůl: Kádr 52/2
25. 11. 2012, 10.00 | Šenkyřík Lubomír | 1.třída - Střední Morava
1.700

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
6161 / 176 | 70.91
1.46
33.54170000 %
19 / 26 | 4
Malý stůl: Jednoband
9. 9. 2012, 10.00 | Vykydal František | 1.třída - Střední Morava
0.730
22 / 30 | 4
Malý stůl: Jednoband
13. 1. 2013, 10.00 | Koky Dušan | 1.třída - Střední Morava
0.730
28 / 30 | 4
Malý stůl: Jednoband
9. 2. 2013, 10.00 | Šenkyřík Lubomír | 1.třída - Střední Morava
0.930
25 / 30 | 3
Malý stůl: Jednoband
17. 3. 2013, 10.00 | Keluc Otto | 1.třída - Střední Morava
0.830
23 / 30 | 4
Malý stůl: Jednoband
31. 3. 2013, 10.00 | Hejzlar Vladimír | 1.třída - Střední Morava
0.760
44 / 30 | 7
Malý stůl: Jednoband
28. 4. 2013, 10.00 | Šenkyřík Lubomír | 1.třída - Střední Morava
1.460