Krotil Ladislav

Malý stůl

2019/2020

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
111130 / 261 | 24 | 104.32
8.82
68.48480000 %
116 / 30 | 17
Malý stůl: Volná hra
29. 9. 2019, 09.00 | Brandejs Karel | VČ TD 3.třída
3.860
110 / 25 | 15
Malý stůl: Volná hra
12. 10. 2019, 13.00 | Štěpán Milan | VČ TD 2.třída
4.402
54 / 14 | 11
Malý stůl: Volná hra
26. 10. 2019, 10.00 | Nermuť Zdeněk | VČ TD 2.třída
3.850
150 / 17 | 21
Malý stůl: Volná hra
9. 11. 2019, 13.00 | Urban Jaroslav | VČ TD 2.třída
8.822
89 / 25 | 24
Malý stůl: Volná hra
24. 11. 2019, 10.00 | Zákravský Karel | VČ TD 2.třída
3.562
103 / 25 | 11
Malý stůl: Volná hra
7. 12. 2019, 13.00 | John Jiří st. | VČ TD 2.třída
4.122
84 / 25 | 19
Malý stůl: Volná hra
19. 1. 2020, 11.00 | John Jiří st. | VČ TD 2.třída
3.362
96 / 25 | 15
Malý stůl: Volná hra
25. 1. 2020, 13.00 | Černý Luděk | VČ TD 2.třída
3.840
149 / 25 | 19
Malý stůl: Volná hra
16. 2. 2020, 10.00 | Štěpán Milan | VČ TD 2.třída
5.962
91 / 25 | 11 | 10
Malý stůl: Volná hra
16. 2. 2020, 10.00 | Ciasto Libor | VČ TD 2.třída
3.642
88 / 25 | 22
Malý stůl: Volná hra
7. 3. 2020, 13.00 | Procházka Jaroslav | VČ TD 2.třída
3.522

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
11948 / 255 | 23 | 93.71
4.76
86.18180000 %
79 / 24 | 15
Malý stůl: Kádr 52/2
29. 9. 2019, 10.10 | Brandejs Karel | VČ TD 3.třída
3.290
100 / 21 | 10
Malý stůl: Kádr 52/2
12. 10. 2019, 14.20 | Štěpán Milan | VČ TD 2.třída
4.762
77 / 25 | 13
Malý stůl: Kádr 52/2
26. 10. 2019, 11.20 | Procházka Jaroslav | VČ TD 2.třída
3.080
97 / 21 | 18
Malý stůl: Kádr 52/2
9. 11. 2019, 14.20 | Urban Jaroslav | VČ TD 2.třída
4.610
93 / 25 | 17
Malý stůl: Kádr 52/2
24. 11. 2019, 11.20 | Zákravský Karel | VČ TD 2.třída
3.722
100 / 23 | 13
Malý stůl: Kádr 52/2
7. 12. 2019, 14.20 | John Jiří st. | VČ TD 2.třída
4.342
86 / 25 | 16
Malý stůl: Kádr 52/2
19. 1. 2020, 12.20 | John Jiří st. | VČ TD 2.třída
3.442
68 / 23 | 15
Malý stůl: Kádr 52/2
25. 1. 2020, 14.20 | Kuchař František | VČ TD 2.třída
2.950
81 / 25 | 9 | 9
Malý stůl: Kádr 52/2
16. 2. 2020, 11.20 | Ciasto Libor | VČ TD 2.třída
3.242
67 / 20 | 16
Malý stůl: Kádr 52/2
16. 2. 2020, 11.20 | Sucharda Antonín | VČ TD 2.třída
3.350
100 / 23 | 23
Malý stůl: Kádr 52/2
7. 3. 2020, 14.20 | Procházka Jaroslav | VČ TD 2.třída
4.342

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
11421 / 226 | 16 | 21.86
3.12
76.54550000 %
50 / 23 | 7
Malý stůl: Jednoband
29. 9. 2019, 11.00 | Brandejs Karel | VČ TD 3.třída
2.172
50 / 20 | 16
Malý stůl: Jednoband
12. 10. 2019, 15.20 | Štěpán Milan | VČ TD 2.třída
2.502
50 / 16 | 10
Malý stůl: Jednoband
26. 10. 2019, 12.20 | Procházka Jaroslav | VČ TD 2.třída
3.122
11 / 8 | 4
Malý stůl: Jednoband
9. 11. 2019, 15.20 | Kočička Petr | VČ TD 2.třída
1.370
50 / 21 | 8
Malý stůl: Jednoband
24. 11. 2019, 12.20 | Zákravský Karel | VČ TD 2.třída
2.382
42 / 24 | 7
Malý stůl: Jednoband
7. 12. 2019, 15.20 | John Jiří st. | VČ TD 2.třída
1.750
34 / 24 | 6
Malý stůl: Jednoband
19. 1. 2020, 13.20 | Valášek František | VČ TD 2.třída
1.410
32 / 25 | 3
Malý stůl: Jednoband
25. 1. 2020, 15.20 | Černý Luděk | VČ TD 2.třída
1.280
9 / 20 | 2 | 2
Malý stůl: Jednoband
16. 2. 2020, 12.20 | Ciasto Libor | VČ TD 2.třída
0.450
43 / 25 | 7
Malý stůl: Jednoband
16. 2. 2020, 12.20 | Štěpán Milan | VČ TD 2.třída
1.722
50 / 20 | 10
Malý stůl: Jednoband
7. 3. 2020, 15.20 | Procházka Jaroslav | VČ TD 2.třída
2.502

Trojband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
670 / 208 | 4 | 20.336
0.500
46.66670000 %
14 / 40 | 3 | 2
Malý stůl: Trojband
6. 10. 2019, 10.00 | Dyrc Karel | VČ 3B 1.třída
0.3501
14 / 40 | 3 | 2
Malý stůl: Trojband
6. 10. 2019, 11.10 | Kočička Petr | VČ 3B 1.třída
0.3500
14 / 40 | 3 | 2
Malý stůl: Trojband
6. 10. 2019, 12.20 | Skalický Jaroslav | VČ 3B 1.třída
0.3500
8 / 30 | 3
Malý stůl: Trojband
14. 12. 2019, 09.00 | Steiger Čestmír | VČ 3B 3.třída
0.2660
15 / 30 | 4
Malý stůl: Trojband
14. 12. 2019, 10.00 | Kuchař František | VČ 3B 3.třída
0.5000
5 / 28 | 2
Malý stůl: Trojband
14. 12. 2019, 11.00 | Mareš Ivan | VČ 3B 3.třída
0.1780

2018/2019

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
121301 / 267 | 504.87
7.54
72.27780000 %
116 / 21 | 19
Malý stůl: Volná hra
8. 9. 2018, 09.00 | Brandejs Karel | VČ - TD 2.třída
5.520
83 / 25 | 15
Malý stůl: Volná hra
16. 9. 2018, 10.00 | Nikl Antonín | VČ - TD 2.třída
3.320
83 / 15 | 21
Malý stůl: Volná hra
6. 10. 2018, 09.00 | Tázler Jaroslav | VČ - TD 2.třída
5.530
150 / 22 | 27
Malý stůl: Volná hra
27. 10. 2018, 09.00 | John Jiří ml. | VČ - TD 2.třída
6.812
83 / 11 | 18
Malý stůl: Volná hra
18. 11. 2018, 09.00 | Kočička Petr | VČ - TD 2.třída
7.540
68 / 25 | 17
Malý stůl: Volná hra
8. 12. 2018, 09.00 | Černý Luděk | VČ - TD 2.třída
2.720
124 / 25 | 22
Malý stůl: Volná hra
12. 1. 2019, 10.00 | Brandejs Karel | VČ - TD 2.třída
4.962
150 / 23 | 50
Malý stůl: Volná hra
19. 1. 2019, 09.00 | Štěpán Milan | VČ - TD 2.třída
6.522
133 / 25 | 21
Malý stůl: Volná hra
16. 2. 2019, 10.00 | Procházka Jaroslav | VČ - TD 2.třída
5.322
55 / 25 | 15
Malý stůl: Volná hra
3. 3. 2019, 13.00 | Žabka Luděk | VČ - TD 2.třída
2.200
120 / 25 | 20
Malý stůl: Volná hra
16. 3. 2019, 09.00 | Szabó Ladislav | VČ - TD 2.třída
4.802
136 / 25 | 16
Malý stůl: Volná hra
31. 3. 2019, 13.30 | Černý Luděk | VČ - TD 2.třída
5.442

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
12934 / 280 | 183.33
5.26
77.83330000 %
65 / 19 | 10
Malý stůl: Kádr 52/2
8. 9. 2018, 10.00 | Brandejs Karel | VČ - TD 2.třída
3.420
47 / 25 | 10
Malý stůl: Kádr 52/2
16. 9. 2018, 11.00 | Šrůtek Václav | VČ - TD 2.třída
1.880
80 / 25 | 18
Malý stůl: Kádr 52/2
6. 10. 2018, 10.00 | Procházka Jaroslav | VČ - TD 2.třída
3.202
82 / 25 | 14
Malý stůl: Kádr 52/2
27. 10. 2018, 10.00 | John Jiří ml. | VČ - TD 2.třída
3.282
82 / 24 | 16
Malý stůl: Kádr 52/2
18. 11. 2018, 10.00 | Otčenášek Jiří st. | VČ - TD 2.třída
3.410
72 / 19 | 13
Malý stůl: Kádr 52/2
8. 12. 2018, 10.00 | Černý Luděk | VČ - TD 2.třída
3.780
99 / 25 | 15
Malý stůl: Kádr 52/2
12. 1. 2019, 11.00 | Brandejs Karel | VČ - TD 2.třída
3.962
100 / 19 | 18
Malý stůl: Kádr 52/2
19. 1. 2019, 10.00 | Štěpán Milan | VČ - TD 2.třída
5.262
81 / 25 | 17
Malý stůl: Kádr 52/2
16. 2. 2019, 11.00 | Procházka Jaroslav | VČ - TD 2.třída
3.240
63 / 25 | 9
Malý stůl: Kádr 52/2
3. 3. 2019, 14.00 | John Jiří ml. | VČ - TD 2.třída
2.522
92 / 25 | 15
Malý stůl: Kádr 52/2
16. 3. 2019, 10.00 | Szabó Ladislav | VČ - TD 2.třída
3.682
71 / 24 | 15
Malý stůl: Kádr 52/2
31. 3. 2019, 14.30 | Černý Luděk | VČ - TD 2.třída
2.950

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
12469 / 271 | 131.73
3.33
78.16670000 %
39 / 23 | 6
Malý stůl: Jednoband
8. 9. 2018, 11.00 | Brandejs Karel | VČ - TD 2.třída
1.690
15 / 17 | 5
Malý stůl: Jednoband
16. 9. 2018, 12.00 | Šrůtek Václav | VČ - TD 2.třída
0.880
49 / 25 | 9
Malý stůl: Jednoband
6. 10. 2018, 11.00 | Staněk Jiří | VČ - TD 2.třída
1.962
50 / 15 | 9
Malý stůl: Jednoband
27. 10. 2018, 11.00 | John Jiří ml. | VČ - TD 2.třída
3.332
50 / 24 | 8
Malý stůl: Jednoband
18. 11. 2018, 11.00 | Otčenášek Jiří st. | VČ - TD 2.třída
2.082
24 / 24 | 10
Malý stůl: Jednoband
8. 12. 2018, 11.00 | Černý Luděk | VČ - TD 2.třída
1.000
28 / 20 | 5
Malý stůl: Jednoband
12. 1. 2019, 12.00 | Brandejs Karel | VČ - TD 2.třída
1.400
37 / 25 | 6
Malý stůl: Jednoband
19. 1. 2019, 11.00 | Štěpán Milan | VČ - TD 2.třída
1.482
47 / 25 | 6
Malý stůl: Jednoband
16. 2. 2019, 12.00 | Procházka Jaroslav | VČ - TD 2.třída
1.882
34 / 25 | 8
Malý stůl: Jednoband
3. 3. 2019, 15.00 | John Jiří ml. | VČ - TD 2.třída
1.362
46 / 25 | 8
Malý stůl: Jednoband
16. 3. 2019, 11.00 | Szabó Ladislav | VČ - TD 2.třída
1.842
50 / 23 | 13
Malý stůl: Jednoband
31. 3. 2019, 15.30 | Černý Luděk | VČ - TD 2.třída
2.172

Trojband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
323 / 83 | 30.277
0.434
38.33330000 %
6 / 30 | 3
Malý stůl: Trojband
9. 3. 2019, 13.00 | Vít Jiří | VČ - 3B 3.třída
0.2000
10 / 23 | 2
Malý stůl: Trojband
9. 3. 2019, 14.00 | Kubík Robert | VČ - 3B 3.třída
0.4340
7 / 30 | 1
Malý stůl: Trojband
9. 3. 2019, 15.00 | Brož Josef | VČ - 3B 3.třída
0.2330

2017/2018

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
111328 / 291 | 364.56
6.81
80.48480000 %
150 / 30 | 24
Malý stůl: Volná hra
16. 9. 2017, 10.00 | Steiger Čestmír | VČ - TD 3.třída
5.002
128 / 30 | 16
Malý stůl: Volná hra
30. 9. 2017, 13.30 | Bartoš Přemysl | VČ - TD 3.třída
4.262
86 / 18 | 18
Malý stůl: Volná hra
12. 11. 2017, 10.00 | Köhler Petr | VČ - TD 2.třída
4.770
90 / 30 | 23
Malý stůl: Volná hra
26. 11. 2017, 10.00 | Valášek František | VČ - TD 3.třída
3.000
130 / 25 | 36
Malý stůl: Volná hra
2. 12. 2017, 09.00 | Černý Luděk | VČ - TD 2.třída
5.202
150 / 22 | 27
Malý stůl: Volná hra
6. 1. 2018, 13.30 | Steiger Čestmír | VČ - TD 3.třída
6.812
104 / 30 | 25
Malý stůl: Volná hra
3. 2. 2018, 10.00 | Dyrc Karel | VČ - TD 3.třída
3.462
125 / 30 | 16
Malý stůl: Volná hra
25. 2. 2018, 09.00 | Janeček Petr | VČ - TD 3.třída
4.162
80 / 18 | 13
Malý stůl: Volná hra
3. 3. 2018, 13.30 | Štancl Jan | VČ - TD 3.třída
4.440
150 / 28 | 27
Malý stůl: Volná hra
10. 3. 2018, 13.30 | Kopecký Emil st. | VČ - TD 3.třída
5.352
135 / 30 | 10
Malý stůl: Volná hra
18. 3. 2018, 09.00 | Kačírek Karel | VČ - TD 3.třída
4.502

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
12951 / 268 | 253.54
5.58
79.25000000 %
100 / 20 | 15
Malý stůl: Kádr 52/2
16. 9. 2017, 11.00 | Steiger Čestmír | VČ - TD 3.třída
5.002
100 / 20 | 19
Malý stůl: Kádr 52/2
30. 9. 2017, 14.30 | Bartoš Přemysl | VČ - TD 3.třída
5.002
100 / 24 | 15
Malý stůl: Kádr 52/2
14. 10. 2017, 10.00 | Procházka Jaroslav | VČ - TD 2.třída
4.162
42 / 10 | 10
Malý stůl: Kádr 52/2
12. 11. 2017, 11.00 | Köhler Petr | VČ - TD 2.třída
4.200
50 / 21 | 7
Malý stůl: Kádr 52/2
26. 11. 2017, 11.00 | Valášek František | VČ - TD 3.třída
2.380
54 / 16 | 9
Malý stůl: Kádr 52/2
2. 12. 2017, 10.00 | Černý Luděk | VČ - TD 2.třída
3.370
93 / 30 | 10
Malý stůl: Kádr 52/2
6. 1. 2018, 14.30 | Steiger Čestmír | VČ - TD 3.třída
3.102
60 / 30 | 8
Malý stůl: Kádr 52/2
3. 2. 2018, 11.00 | Dyrc Karel | VČ - TD 3.třída
2.000
100 / 27 | 11
Malý stůl: Kádr 52/2
25. 2. 2018, 10.00 | Janeček Petr | VČ - TD 3.třída
3.702
67 / 12 | 18
Malý stůl: Kádr 52/2
3. 3. 2018, 14.30 | Štancl Jan | VČ - TD 3.třída
5.580
94 / 30 | 11
Malý stůl: Kádr 52/2
10. 3. 2018, 14.30 | Kopecký Emil st. | VČ - TD 3.třída
3.132
91 / 28 | 25
Malý stůl: Kádr 52/2
18. 3. 2018, 10.00 | Kačírek Karel | VČ - TD 3.třída
3.250

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
16636 / 359 | 141.77
2.77
79.50000000 %
50 / 29 | 6
Malý stůl: Jednoband
16. 9. 2017, 11.50 | Steiger Čestmír | VČ - TD 3.třída
1.722
50 / 20 | 9
Malý stůl: Jednoband
30. 9. 2017, 15.20 | Bartoš Přemysl | VČ - TD 3.třída
2.502
50 / 18 | 14
Malý stůl: Jednoband
14. 10. 2017, 11.00 | Procházka Jaroslav | VČ - TD 2.třída
2.772
36 / 25 | 8
Malý stůl: Jednoband
12. 11. 2017, 12.00 | Dyrc Karel | VČ - TD 2.třída
1.440
27 / 29 | 5
Malý stůl: Jednoband
26. 11. 2017, 11.50 | Valášek František | VČ - TD 3.třída
0.930
42 / 25 | 6
Malý stůl: Jednoband
2. 12. 2017, 11.00 | Černý Luděk | VČ - TD 2.třída
1.682
50 / 30 | 6
Malý stůl: Jednoband
3. 2. 2018, 11.50 | Srna Michal | VČ - TD 3.třída
1.662
50 / 23 | 6
Malý stůl: Jednoband
25. 2. 2018, 10.50 | Janeček Petr | VČ - TD 3.třída
2.172
21 / 11 | 5
Malý stůl: Jednoband
3. 3. 2018, 15.20 | Štancl Jan | VČ - TD 3.třída
1.900
46 / 26 | 7
Malý stůl: Jednoband
10. 3. 2018, 15.20 | Ptáček Pavel | VČ - TD 3.třída
1.760
45 / 25 | 11
Malý stůl: Jednoband
18. 3. 2018, 10.50 | Kačírek Karel | VČ - TD 3.třída
1.800
29 / 20 | 8
Malý stůl: Jednoband
5. 5. 2018, 09.00 | Valášek František | Přebor VČO 1B 3.třída
1.450
44 / 20 | 7
Malý stůl: Jednoband
5. 5. 2018, 09.45 | John Jiří st. | Přebor VČO 1B 3.třída
2.201
17 / 20 | 7
Malý stůl: Jednoband
5. 5. 2018, 10.30 | Kačírek Karel | Přebor VČO 1B 3.třída
0.850
38 / 20 | 8
Malý stůl: Jednoband
5. 5. 2018, 11.15 | Štantejský Ota | Přebor VČO 1B 3.třída
1.902
41 / 18 | 7
Malý stůl: Jednoband
5. 5. 2018, 12.00 | Štancl Jan | Přebor VČO 1B 3.třída
2.270

Trojband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
876 / 234 | 40.324
0.642
40.00000000 %
9 / 23 | 2
Malý stůl: Trojband
3. 12. 2017, 10.00 | Ettel Milan | VČ - 3B 1.třída
0.3910
11 / 40 | 1
Malý stůl: Trojband
3. 12. 2017, 10.05 | Janík Jiří | VČ - 3B 1.třída
0.2750
13 / 40 | 2
Malý stůl: Trojband
3. 12. 2017, 10.10 | Mikysa Jiří | VČ - 3B 1.třída
0.3250
13 / 30 | 4
Malý stůl: Trojband
18. 2. 2018, 10.00 | Andres Miroslav | VČ - 3B 4.třída
0.4332
4 / 30 | 1
Malý stůl: Trojband
18. 2. 2018, 10.05 | Nápravník Matěj | VČ - 3B 4.třída
0.1330
7 / 30 | 2
Malý stůl: Trojband
18. 2. 2018, 10.10 | Rosocha Mikuláš | VČ - 3B 4.třída
0.2330
10 / 27 | 2
Malý stůl: Trojband
24. 3. 2018, 10.00 | Marek Jan | VČ - 3B 4.třída
0.3700
9 / 14 | 2
Malý stůl: Trojband
24. 3. 2018, 10.05 | Červenka Michal | VČ - 3B 4.třída
0.6420

2016/2017

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
12951 / 273 | 343.48
5.00
47.55000000 %
72 / 18 | 12
Malý stůl: Volná hra
8. 10. 2016, 09.00 | Nemeš Jiří | VČ - TD 2.třída
4.000
81 / 25 | 20
Malý stůl: Volná hra
22. 10. 2016, 09.00 | Foff Petr | VČ - TD 2.třída
3.240
62 / 25 | 14
Malý stůl: Volná hra
30. 10. 2016, 09.00 | Holenda Zbyšek | VČ - TD 2.třída
2.480
63 / 20 | 11
Malý stůl: Volná hra
12. 11. 2016, 13.00 | Havránek Milan | VČ - TD 1.třída
3.152
83 / 25 | 20
Malý stůl: Volná hra
26. 11. 2016, 09.00 | Nikl Antonín | VČ - TD 2.třída
3.320
72 / 20 | 21
Malý stůl: Volná hra
10. 12. 2016, 10.00 | Stolín Jaroslav | VČ - TD 1.třída
3.602
113 / 25 | 28
Malý stůl: Volná hra
7. 1. 2017, 09.00 | Brandejs Karel | VČ - TD 2.třída
4.522
125 / 25 | 34
Malý stůl: Volná hra
21. 1. 2017, 10.00 | Nemeš Jiří | VČ - TD 2.třída
5.000
78 / 25 | 14
Malý stůl: Volná hra
4. 2. 2017, 10.00 | Wallstein Jan | VČ - TD 2.třída
3.122
82 / 25 | 11
Malý stůl: Volná hra
18. 2. 2017, 09.00 | Andres Miroslav | VČ - TD 2.třída
3.282
85 / 20 | 25
Malý stůl: Volná hra
18. 2. 2017, 13.00 | Holeček Jaroslav | VČ - TD 1.třída
4.250
35 / 20 | 9
Malý stůl: Volná hra
12. 3. 2017, 10.00 | Hazuka Petr | VČ - TD 1.třída
1.750

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
12887 / 242 | 243.66
6.68
63.35710000 %
65 / 10 | 20
Malý stůl: Kádr 52/2
8. 10. 2016, 10.10 | Köhler Petr | VČ - TD 2.třída
6.500
84 / 25 | 9
Malý stůl: Kádr 52/2
22. 10. 2016, 10.10 | Foff Petr | VČ - TD 2.třída
3.362
100 / 23 | 12
Malý stůl: Kádr 52/2
30. 10. 2016, 10.10 | Severýn Pavel | VČ - TD 2.třída
4.342
33 / 20 | 6
Malý stůl: Kádr 52/2
12. 11. 2016, 14.10 | Havránek Milan | VČ - TD 1.třída
1.650
71 / 22 | 13
Malý stůl: Kádr 52/2
26. 11. 2016, 10.10 | Králíček Pavel | VČ - TD 2.třída
3.220
107 / 16 | 23
Malý stůl: Kádr 52/2
10. 12. 2016, 11.10 | Šolc Kamil | VČ - TD 1.třída
6.680
100 / 22 | 24
Malý stůl: Kádr 52/2
7. 1. 2017, 10.10 | Jirout Ivo | VČ - TD 2.třída
4.542
95 / 19 | 22
Malý stůl: Kádr 52/2
21. 1. 2017, 11.10 | Köhler Petr | VČ - TD 2.třída
5.000
100 / 24 | 16
Malý stůl: Kádr 52/2
4. 2. 2017, 11.10 | Foff Petr | VČ - TD 2.třída
4.162
49 / 21 | 9
Malý stůl: Kádr 52/2
18. 2. 2017, 10.10 | Kuchař František | VČ - TD 2.třída
2.330
45 / 20 | 7
Malý stůl: Kádr 52/2
18. 2. 2017, 14.10 | Mareš Ivan | VČ - TD 1.třída
2.250
38 / 20 | 8
Malý stůl: Kádr 52/2
12. 3. 2017, 11.10 | Hazuka Petr | VČ - TD 1.třída
1.900

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
12432 / 239 | 161.80
2.42
67.50000000 %
46 / 19 | 9
Malý stůl: Jednoband
8. 10. 2016, 11.20 | Nemeš Jiří | VČ - TD 2.třída
2.420
37 / 17 | 8
Malý stůl: Jednoband
22. 10. 2016, 11.20 | Mikysa Jiří | VČ - TD 2.třída
2.170
40 / 25 | 8
Malý stůl: Jednoband
30. 10. 2016, 11.20 | Severýn Pavel | VČ - TD 2.třída
1.600
33 / 20 | 5
Malý stůl: Jednoband
12. 11. 2016, 15.10 | Havránek Milan | VČ - TD 1.třída
1.652
50 / 23 | 16
Malý stůl: Jednoband
26. 11. 2016, 11.20 | Nikl Antonín | VČ - TD 2.třída
2.172
26 / 20 | 8
Malý stůl: Jednoband
10. 12. 2016, 12.10 | Šolc Kamil | VČ - TD 1.třída
1.300
46 / 19 | 7
Malý stůl: Jednoband
7. 1. 2017, 11.20 | Sedláček Radek | VČ - TD 2.třída
2.420
17 / 15 | 5
Malý stůl: Jednoband
21. 1. 2017, 12.20 | Köhler Petr | VČ - TD 2.třída
1.130
43 / 24 | 10
Malý stůl: Jednoband
4. 2. 2017, 12.20 | Kučera Jan | VČ - TD 2.třída
1.790
31 / 17 | 7
Malý stůl: Jednoband
18. 2. 2017, 11.20 | Kuchař František | VČ - TD 2.třída
1.820
40 / 20 | 5
Malý stůl: Jednoband
18. 2. 2017, 15.10 | Mareš Ivan | VČ - TD 1.třída
2.002
23 / 20 | 5
Malý stůl: Jednoband
12. 3. 2017, 12.10 | Hazuka Petr | VČ - TD 1.třída
1.150

2015/2016

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
161431 / 295 | 424.85
10.28
59.62500000 %
87 / 25 | 15
Malý stůl: Volná hra
26. 9. 2015, 09.00 | Vokatý Petr | VČ - TD 2.třída
3.480
104 / 25 | 22
Malý stůl: Volná hra
4. 10. 2015, 10.00 | Radoch Petr | VČ - TD 2.třída
4.162
103 / 25 | 31
Malý stůl: Volná hra
10. 10. 2015, 09.00 | Severýn Pavel | VČ - TD 2.třída
4.120
128 / 25 | 21
Malý stůl: Volná hra
17. 10. 2015, 10.00 | Tázler Jaroslav | VČ - TD 2.třída
5.120
61 / 11 | 14
Malý stůl: Volná hra
1. 11. 2015, 10.00 | Ševčík Jaroslav | VČ - TD 2.třída
5.540
58 / 15 | 19
Malý stůl: Volná hra
14. 11. 2015, 09.00 | Králíček Pavel | VČ - TD 2.třída
3.860
91 / 15 | 19
Malý stůl: Volná hra
6. 12. 2015, 10.00 | Flégl Tomáš | VČ - TD 2.třída
6.060
116 / 25 | 19
Malý stůl: Volná hra
10. 1. 2016, 10.00 | Černý Miroslav | VČ - TD 2.třída
4.640
119 / 21 | 17
Malý stůl: Volná hra
16. 1. 2016, 09.00 | Radoch Petr | VČ - TD 2.třída
5.660
103 / 25 | 20
Malý stůl: Volná hra
23. 1. 2016, 10.00 | Kuchař František | VČ - TD 2.třída
4.120
72 / 7 | 37
Malý stůl: Volná hra
13. 2. 2016, 09.00 | Novotný Aleš | VČ - TD 2.třída
10.280
104 / 25 | 19
Malý stůl: Volná hra
20. 2. 2016, 10.00 | Žižka Josef | VČ - TD 2.třída
4.160
103 / 16 | 22
Malý stůl: Volná hra
27. 2. 2016, 10.00 | Köhler Petr | VČ - TD 2.třída
6.430
54 / 10 | 13
Malý stůl: Volná hra
20. 3. 2016, 10.00 | Králíček Pavel | VČ - TD 2.třída
5.400
128 / 25 | 42
Malý stůl: Volná hra
9. 4. 2016, 09.00 | Cvetanov Krasimir | VČ - TD 2.třída
5.122
0
Malý stůl: Volná hra
16. 4. 2016, 10.00 | Sedláček Radek | VČ - TD 3.třída
0

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
161130 / 325 | 213.47
7.14
70.62500000 %
72 / 25 | 11
Malý stůl: Kádr 52/2
26. 9. 2015, 10.00 | Volanský Petr | VČ - TD 2.třída
2.882
57 / 17 | 15
Malý stůl: Kádr 52/2
4. 10. 2015, 11.00 | Tichák Josef | VČ - TD 2.třída
3.350
49 / 18 | 9
Malý stůl: Kádr 52/2
10. 10. 2015, 10.00 | Kuchař František | VČ - TD 2.třída
2.720
100 / 23 | 21
Malý stůl: Kádr 52/2
17. 10. 2015, 11.00 | Tázler Jaroslav | VČ - TD 2.třída
4.342
56 / 25 | 11
Malý stůl: Kádr 52/2
1. 11. 2015, 11.00 | Foff Petr | VČ - TD 2.třída
2.240
63 / 25 | 16
Malý stůl: Kádr 52/2
14. 11. 2015, 10.00 | Nikl Antonín | VČ - TD 2.třída
2.520
100 / 14 | 20
Malý stůl: Kádr 52/2
6. 12. 2015, 11.00 | Cvetanov Krasimir | VČ - TD 2.třída
7.142
86 / 25 | 15
Malý stůl: Kádr 52/2
10. 1. 2016, 11.00 | Černý Miroslav | VČ - TD 2.třída
3.442
97 / 25 | 13
Malý stůl: Kádr 52/2
16. 1. 2016, 10.00 | Židů Tomáš | VČ - TD 2.třída
3.882
73 / 19 | 15
Malý stůl: Kádr 52/2
23. 1. 2016, 11.00 | Kuchař František | VČ - TD 2.třída
3.840
87 / 24 | 15
Malý stůl: Kádr 52/2
13. 2. 2016, 10.00 | Tázler Jaroslav | VČ - TD 2.třída
3.620
52 / 18 | 8
Malý stůl: Kádr 52/2
20. 2. 2016, 11.00 | Zadrobílek Roman | VČ - TD 2.třída
2.880
94 / 25 | 20
Malý stůl: Kádr 52/2
27. 2. 2016, 11.00 | Kubík Robert | VČ - TD 2.třída
3.760
82 / 25 | 11
Malý stůl: Kádr 52/2
20. 3. 2016, 11.00 | Šrůtek Václav | VČ - TD 2.třída
3.280
62 / 17 | 15
Malý stůl: Kádr 52/2
9. 4. 2016, 10.00 | Cvetanov Krasimir | VČ - TD 2.třída
3.640
0
Malý stůl: Kádr 52/2
16. 4. 2016, 10.00 | Sedláček Radek | VČ - TD 3.třída
0

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
16628 / 322 | 151.95
3.12
78.50000000 %
42 / 25 | 7
Malý stůl: Jednoband
26. 9. 2015, 10.50 | Volanský Petr | VČ - TD 2.třída
1.680
24 / 21 | 3
Malý stůl: Jednoband
4. 10. 2015, 11.50 | Radoch Petr | VČ - TD 2.třída
1.140
47 / 25 | 9
Malý stůl: Jednoband
10. 10. 2015, 10.50 | Černý Luděk | VČ - TD 2.třída
1.882
41 / 25 | 6
Malý stůl: Jednoband
17. 10. 2015, 11.50 | Feher Václav | VČ - TD 2.třída
1.642
45 / 24 | 7
Malý stůl: Jednoband
1. 11. 2015, 11.50 | Foff Petr | VČ - TD 2.třída
1.870
50 / 17 | 8
Malý stůl: Jednoband
14. 11. 2015, 10.50 | Nikl Antonín | VČ - TD 2.třída
2.942
44 / 25 | 10
Malý stůl: Jednoband
6. 12. 2015, 11.50 | Cvetanov Krasimir | VČ - TD 2.třída
1.760
50 / 16 | 15
Malý stůl: Jednoband
10. 1. 2016, 11.50 | Vokatý Petr | VČ - TD 2.třída
3.122
42 / 15 | 13
Malý stůl: Jednoband
16. 1. 2016, 10.50 | Radoch Petr | VČ - TD 2.třída
2.800
50 / 25 | 9
Malý stůl: Jednoband
23. 1. 2016, 11.50 | Kuchař František | VČ - TD 2.třída
2.002
40 / 23 | 5
Malý stůl: Jednoband
13. 2. 2016, 10.50 | Tázler Jaroslav | VČ - TD 2.třída
1.730
31 / 25 | 5
Malý stůl: Jednoband
20. 2. 2016, 11.50 | Žižka Josef | VČ - TD 2.třída
1.240
50 / 19 | 11
Malý stůl: Jednoband
27. 2. 2016, 11.50 | Kubík Robert | VČ - TD 2.třída
2.632
22 / 18 | 4
Malý stůl: Jednoband
20. 3. 2016, 11.50 | Šrůtek Václav | VČ - TD 2.třída
1.220
50 / 19 | 15
Malý stůl: Jednoband
9. 4. 2016, 10.50 | Cvetanov Krasimir | VČ - TD 2.třída
2.632
0
Malý stůl: Jednoband
16. 4. 2016, 10.50 | Sedláček Radek | VČ - TD 3.třída
0

2014/2015

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
11727 / 192 | 223.78
6.00
39.29730000 %
66 / 11 | 20
Malý stůl: Volná hra
28. 9. 2014, 10.00 | Králíček Pavel | 2.třída Východní Čechy
6.000
105 / 25 | 20
Malý stůl: Volná hra
11. 10. 2014, 09.00 | Mareš Ivan | 2.třída Východní Čechy
4.202
40 / 14 | 9
Malý stůl: Volná hra
18. 10. 2014, 13.00 | Šolc Kamil | 1.třída Východní Čechy
2.850
112 / 25 | 20
Malý stůl: Volná hra
29. 11. 2014, 10.00 | Kučera Jan | 2.třída Východní Čechy
4.480
95 / 25 | 22
Malý stůl: Volná hra
30. 11. 2014, 10.00 | Ciasto Libor | 2.třída Východní Čechy
3.802
50 / 16 | 9
Malý stůl: Volná hra
6. 12. 2014, 09.00 | Köhler Petr | 2.třída Východní Čechy
3.120
63 / 20 | 10
Malý stůl: Volná hra
17. 1. 2015, 10.00 | Stolín Jaroslav | 1.třída Východní Čechy
3.150
106 / 25 | 17
Malý stůl: Volná hra
24. 1. 2015, 09.00 | Mikysa Jiří | 2.třída Východní Čechy
4.240
39 / 11 | 9
Malý stůl: Volná hra
25. 1. 2015, 10.00 | Farkaš David | 2.třída Východní Čechy
3.540
51 / 20 | 18
Malý stůl: Volná hra
21. 2. 2015, 13.00 | Zelinka David | 1.třída Východní Čechy
2.550
0
Malý stůl: Volná hra
1. 3. 2015, 10.00 | Havránek Hynek | 1.třída Východní Čechy
0

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
11710 / 216 | 203.28
4.50
54.61540000 %
72 / 16 | 15
Malý stůl: Kádr 52/2
28. 9. 2014, 10.00 | Králíček Pavel | 2.třída Východní Čechy
4.500
72 / 20 | 20
Malý stůl: Kádr 52/2
11. 10. 2014, 09.00 | Mareš Ivan | 2.třída Východní Čechy
3.600
80 / 20 | 12
Malý stůl: Kádr 52/2
18. 10. 2014, 13.00 | Šolc Kamil | 1.třída Východní Čechy
4.000
67 / 25 | 10
Malý stůl: Kádr 52/2
29. 11. 2014, 10.00 | Josef Zbyšek | 2.třída Východní Čechy
2.682
96 / 25 | 19
Malý stůl: Kádr 52/2
30. 11. 2014, 10.00 | Ciasto Libor | 2.třída Východní Čechy
3.842
45 / 20 | 7
Malý stůl: Kádr 52/2
6. 12. 2014, 10.30 | Köhler Petr | 2.třída Východní Čechy
2.250
43 / 20 | 6
Malý stůl: Kádr 52/2
17. 1. 2015, 10.00 | Šolc Kamil | 1.třída Východní Čechy
2.150
100 / 25 | 14
Malý stůl: Kádr 52/2
24. 1. 2015, 09.00 | Foff Petr | 2.třída Východní Čechy
4.002
81 / 25 | 14
Malý stůl: Kádr 52/2
25. 1. 2015, 10.00 | Kuchař František | 2.třída Východní Čechy
3.240
54 / 20 | 7
Malý stůl: Kádr 52/2
21. 2. 2015, 14.30 | Theer Martin | 1.třída Východní Čechy
2.700
0
Malý stůl: Kádr 52/2
1. 3. 2015, 10.00 | Havránek Hynek | 1.třída Východní Čechy
0

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
11365 / 211 | 121.72
4.16
61.86440000 %
50 / 12 | 12
Malý stůl: Jednoband
28. 9. 2014, 10.00 | Nikl Antonín | 2.třída Východní Čechy
4.162
35 / 25 | 5
Malý stůl: Jednoband
11. 10. 2014, 09.00 | Farkaš David | 2.třída Východní Čechy
1.400
39 / 20 | 10
Malý stůl: Jednoband
18. 10. 2014, 13.00 | Stolín Jaroslav | 1.třída Východní Čechy
1.950
26 / 18 | 10
Malý stůl: Jednoband
29. 11. 2014, 10.00 | Žižka Josef | 2.třída Východní Čechy
1.440
21 / 25 | 4
Malý stůl: Jednoband
30. 11. 2014, 10.00 | Cvetanov Krasimir | 2.třída Východní Čechy
0.840
48 / 25 | 7
Malý stůl: Jednoband
6. 12. 2014, 11.30 | Dyrc Karel | 2.třída Východní Čechy
1.922
46 / 20 | 12
Malý stůl: Jednoband
17. 1. 2015, 10.00 | Šolc Kamil | 1.třída Východní Čechy
2.302
47 / 21 | 8
Malý stůl: Jednoband
24. 1. 2015, 09.00 | Foff Petr | 2.třída Východní Čechy
2.230
28 / 25 | 5
Malý stůl: Jednoband
25. 1. 2015, 10.00 | Holeček Jaroslav | 2.třída Východní Čechy
1.120
25 / 20 | 5
Malý stůl: Jednoband
21. 2. 2015, 16.00 | Theer Martin | 1.třída Východní Čechy
1.250
0
Malý stůl: Jednoband
1. 3. 2015, 10.00 | Havránek Hynek | 1.třída Východní Čechy
0

2013/2014

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
141339 / 332 | 344.03
5.32
60.86360000 %
96 / 25 | 12
Malý stůl: Volná hra
28. 9. 2013, 13.30 | Procházka Jaroslav | 1.třída Východní Čechy
3.842
133 / 25 | 34
Malý stůl: Volná hra
5. 10. 2013, 09.00 | Foff Petr | 2.třída Východní Čechy
5.320
62 / 17 | 13
Malý stůl: Volná hra
12. 10. 2013, 09.00 | Mareš Ivan | 2.třída Východní Čechy
3.640
108 / 25 | 19
Malý stůl: Volná hra
26. 10. 2013, 09.00 | Král Miloš | 2.třída Východní Čechy
4.322
82 / 18 | 25
Malý stůl: Volná hra
16. 11. 2013, 09.00 | Svoboda Pavel | 2.třída Východní Čechy
4.550
121 / 25 | 19
Malý stůl: Volná hra
23. 11. 2013, 09.00 | Bláha Jiří | 2.třída Východní Čechy
4.842
59 / 25 | 9
Malý stůl: Volná hra
30. 11. 2013, 09.00 | Poláček Ladislav | 2.třída Východní Čechy
2.360
129 / 25 | 22
Malý stůl: Volná hra
7. 12. 2013, 13.30 | Havránek Hynek | 1.třída Východní Čechy
5.160
88 / 25 | 10
Malý stůl: Volná hra
11. 1. 2014, 10.00 | Zadrobílek Roman | 2.třída Východní Čechy
3.520
104 / 25 | 17
Malý stůl: Volná hra
19. 1. 2014, 10.00 | Černý Miroslav | 2.třída Východní Čechy
4.160
96 / 22 | 11
Malý stůl: Volná hra
26. 1. 2014, 10.00 | Mareš Ivan | 2.třída Východní Čechy
4.360
100 / 25 | 18
Malý stůl: Volná hra
15. 2. 2014, 10.00 | Ptáček Pavel | 2.třída Východní Čechy
4.000
93 / 25 | 11
Malý stůl: Volná hra
23. 2. 2014, 10.00 | Skalický Jaroslav | 2.třída Východní Čechy
3.720
68 / 25 | 13
Malý stůl: Volná hra
15. 3. 2014, 14.00 | Poláček Ladislav | 2.třída Východní Čechy
2.722

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
141041 / 296 | 313.51
5.55
69.40000000 %
39 / 25 | 11
Malý stůl: Kádr 52/2
28. 9. 2013, 14.30 | Procházka Jaroslav | 1.třída Východní Čechy
1.560
66 / 16 | 10
Malý stůl: Kádr 52/2
5. 10. 2013, 09.00 | Žižka Josef | 2.třída Východní Čechy
4.120
39 / 14 | 7
Malý stůl: Kádr 52/2
12. 10. 2013, 10.00 | Kuchař František | 2.třída Východní Čechy
2.780
76 / 25 | 14
Malý stůl: Kádr 52/2
26. 10. 2013, 10.00 | Král Miloš | 2.třída Východní Čechy
3.042
61 / 25 | 12
Malý stůl: Kádr 52/2
16. 11. 2013, 09.00 | Šolc Kamil | 2.třída Východní Čechy
2.440
94 / 21 | 31
Malý stůl: Kádr 52/2
23. 11. 2013, 09.00 | Skalický Jaroslav | 2.třída Východní Čechy
4.470
78 / 25 | 12
Malý stůl: Kádr 52/2
30. 11. 2013, 09.00 | Janeček Antonín | 2.třída Východní Čechy
3.120
106 / 25 | 16
Malý stůl: Kádr 52/2
7. 12. 2013, 15.00 | Havránek Hynek | 1.třída Východní Čechy
4.240
68 / 18 | 14
Malý stůl: Kádr 52/2
11. 1. 2014, 10.00 | Zadrobílek Roman | 2.třída Východní Čechy
3.770
99 / 25 | 15
Malý stůl: Kádr 52/2
19. 1. 2014, 10.00 | Ettel Milan | 2.třída Východní Čechy
3.962
75 / 14 | 14
Malý stůl: Kádr 52/2
26. 1. 2014, 10.00 | Mareš Ivan | 2.třída Východní Čechy
5.350
65 / 25 | 11
Malý stůl: Kádr 52/2
15. 2. 2014, 10.00 | Ptáček Pavel | 2.třída Východní Čechy
2.600
100 / 18 | 20
Malý stůl: Kádr 52/2
23. 2. 2014, 10.00 | Umlauf Antonín | 2.třída Východní Čechy
5.552
75 / 20 | 18
Malý stůl: Kádr 52/2
15. 3. 2014, 14.00 | Poláček Ladislav | 2.třída Východní Čechy
3.750

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
14568 / 308 | 141.84
3.33
78.88890000 %
32 / 25 | 3
Malý stůl: Jednoband
28. 9. 2013, 16.00 | Procházka Jaroslav | 1.třída Východní Čechy
1.282
37 / 25 | 6
Malý stůl: Jednoband
5. 10. 2013, 09.00 | Žižka Josef | 2.třída Východní Čechy
1.482
50 / 20 | 8
Malý stůl: Jednoband
12. 10. 2013, 11.30 | Kuchař František | 2.třída Východní Čechy
2.502
24 / 25 | 3
Malý stůl: Jednoband
26. 10. 2013, 11.00 | Vít Jiří | 2.třída Východní Čechy
0.960
29 / 16 | 7
Malý stůl: Jednoband
16. 11. 2013, 09.00 | Svoboda Pavel | 2.třída Východní Čechy
1.810
50 / 23 | 9
Malý stůl: Jednoband
23. 11. 2013, 09.00 | Skalický Jaroslav | 2.třída Východní Čechy
2.172
42 / 20 | 10
Malý stůl: Jednoband
30. 11. 2013, 09.00 | Poláček Ladislav | 2.třída Východní Čechy
2.100
60 / 18 | 14
Malý stůl: Jednoband
7. 12. 2013, 16.00 | Havránek Hynek | 1.třída Východní Čechy
3.332
26 / 21 | 7
Malý stůl: Jednoband
11. 1. 2014, 10.00 | Mikysa Jiří | 2.třída Východní Čechy
1.230
50 / 23 | 14
Malý stůl: Jednoband
19. 1. 2014, 10.00 | Černý Miroslav | 2.třída Východní Čechy
2.171
36 / 18 | 8
Malý stůl: Jednoband
26. 1. 2014, 10.00 | Kuchař František | 2.třída Východní Čechy
2.000
35 / 25 | 8
Malý stůl: Jednoband
15. 2. 2014, 10.00 | Král Miloš | 2.třída Východní Čechy
1.402
50 / 24 | 14
Malý stůl: Jednoband
23. 2. 2014, 10.00 | Ciasto Libor | 2.třída Východní Čechy
2.082
47 / 25 | 13
Malý stůl: Jednoband
15. 3. 2014, 14.00 | Janeček Antonín | 2.třída Východní Čechy
1.882

2012/2013

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
181592 / 409 | 303.89
5.76
64.97960000 %
92 / 25 | 18
Malý stůl: Volná hra
13. 10. 2012, 14.00 | Štok Radek | 3.třída - Východní Čechy
3.682
144 / 25 | 18
Malý stůl: Volná hra
10. 11. 2012, 13.30 | Vlček Milan | 3.třída - Východní Čechy
5.762
76 / 25 | 15
Malý stůl: Volná hra
10. 11. 2012, 14.00 | Marek Jan | 3.třída - Východní Čechy
3.040
82 / 25 | 19
Malý stůl: Volná hra
24. 11. 2012, 10.00 | Skalický Jaroslav | 3.třída - Východní Čechy
3.280
46 / 25 | 10
Malý stůl: Volná hra
1. 12. 2012, 17.00 | Netík Jiří | 3.třída - Východní Čechy
1.840
137 / 25 | 24
Malý stůl: Volná hra
8. 12. 2012, 10.00 | Josef Zbyšek | 3.třída - Východní Čechy
5.482
118 / 25 | 22
Malý stůl: Volná hra
16. 12. 2012, 10.00 | Longauer Miroslav | 3.třída - Východní Čechy
4.722
101 / 25 | 22
Malý stůl: Volná hra
6. 1. 2013, 10.00 | Štok Radek | 3.třída - Východní Čechy
4.042
77 / 25 | 30
Malý stůl: Volná hra
26. 1. 2013, 14.00 | Šrůtek Václav | 3.třída - Východní Čechy
3.080
42 / 25 | 7
Malý stůl: Volná hra
16. 2. 2013, 10.00 | Ribár Miloš | 3.třída - Východní Čechy
1.682
113 / 25 | 19
Malý stůl: Volná hra
23. 2. 2013, 10.00 | Foff Roman | 3.třída - Východní Čechy
4.522
97 / 25 | 30
Malý stůl: Volná hra
9. 3. 2013, 10.00 | Kulhánek Daniel | 3.třída - Východní Čechy
3.882
138 / 25 | 30
Malý stůl: Volná hra
16. 3. 2013, 10.00 | Vlačiha Josef | 3.třída - Východní Čechy
5.522
63 / 16 | 10
Malý stůl: Volná hra
23. 3. 2013, 09.00 | Křížek Miloslav | Přebor 3.třídy VH
3.930
62 / 20 | 12
Malý stůl: Volná hra
23. 3. 2013, 09.00 | Chotěbor Ctirad | Přebor 3.třídy VH
3.102
75 / 20 | 13
Malý stůl: Volná hra
23. 3. 2013, 09.00 | Korbelář Bohumil | Přebor 3.třídy VH
3.752
55 / 10 | 14
Malý stůl: Volná hra
23. 3. 2013, 09.00 | Florek Josef | Přebor 3.třídy VH
5.500
74 / 18 | 21
Malý stůl: Volná hra
23. 3. 2013, 09.00 | Nikl Antonín | Přebor 3.třídy VH
4.110

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
13976 / 287 | 293.40
4.76
75.07690000 %
88 / 25 | 10
Malý stůl: Kádr 52/2
7. 10. 2012, 10.00 | Vlček Milan | 3.třída - Východní Čechy
3.522
100 / 24 | 16
Malý stůl: Kádr 52/2
10. 11. 2012, 13.30 | Vlček Milan | 3.třída - Východní Čechy
4.162
63 / 25 | 9
Malý stůl: Kádr 52/2
10. 11. 2012, 14.00 | Marek Jan | 3.třída - Východní Čechy
2.522
75 / 25 | 21
Malý stůl: Kádr 52/2
1. 12. 2012, 17.00 | Kulhánek Daniel | 3.třída - Východní Čechy
3.002
100 / 21 | 26
Malý stůl: Kádr 52/2
8. 12. 2012, 10.00 | Mervart Josef | 3.třída - Východní Čechy
4.762
97 / 25 | 29
Malý stůl: Kádr 52/2
16. 12. 2012, 10.00 | Longauer Miroslav | 3.třída - Východní Čechy
3.882
44 / 25 | 10
Malý stůl: Kádr 52/2
6. 1. 2013, 12.00 | Havránek Milan | 3.třída - Východní Čechy
1.762
58 / 18 | 15
Malý stůl: Kádr 52/2
26. 1. 2013, 14.00 | Nikl Antonín | 3.třída - Východní Čechy
3.220
89 / 25 | 11
Malý stůl: Kádr 52/2
2. 2. 2013, 09.00 | Umlauf Antonín | 3.třída - Východní Čechy
3.562
100 / 24 | 21
Malý stůl: Kádr 52/2
16. 2. 2013, 10.00 | Ribár Miloš | 3.třída - Východní Čechy
4.162
100 / 25 | 18
Malý stůl: Kádr 52/2
23. 2. 2013, 11.00 | Foff Roman | 3.třída - Východní Čechy
4.002
62 / 25 | 20
Malý stůl: Kádr 52/2
9. 3. 2013, 10.00 | Vít Jiří | 3.třída - Východní Čechy
2.482
0
Malý stůl: Kádr 52/2
16. 3. 2013, 10.00 | Červinka František | 3.třída - Východní Čechy
2

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
15640 / 330 | 181.93
3.57
85.33330000 %
44 / 22 | 14
Malý stůl: Jednoband
7. 10. 2012, 10.00 | Theer Martin | 3.třída - Východní Čechy
2.000
50 / 23 | 11
Malý stůl: Jednoband
13. 10. 2012, 14.00 | Pavlík František | 3.třída - Východní Čechy
2.172
25 / 20 | 5
Malý stůl: Jednoband
28. 10. 2012, 10.00 | Šrůtek Václav | 3.třída - Východní Čechy
1.250
50 / 23 | 6
Malý stůl: Jednoband
10. 11. 2012, 13.30 | Vlček Milan | 3.třída - Východní Čechy
2.172
40 / 25 | 5
Malý stůl: Jednoband
10. 11. 2012, 14.00 | Vlačiha Josef | 3.třída - Východní Čechy
1.600
50 / 22 | 13
Malý stůl: Jednoband
24. 11. 2012, 10.00 | Hanuš Jiří | 3.třída - Východní Čechy
2.272
50 / 22 | 13
Malý stůl: Jednoband
1. 12. 2012, 17.00 | Kulhánek Daniel | 3.třída - Východní Čechy
2.272
43 / 25 | 5
Malý stůl: Jednoband
8. 12. 2012, 10.00 | Mervart Josef | 3.třída - Východní Čechy
1.722
28 / 25 | 5
Malý stůl: Jednoband
16. 12. 2012, 10.00 | Koňarik Štefan | 3.třída - Východní Čechy
1.122
50 / 15 | 18
Malý stůl: Jednoband
26. 1. 2013, 14.00 | Nikl Antonín | 3.třída - Východní Čechy
3.332
50 / 19 | 15
Malý stůl: Jednoband
2. 2. 2013, 09.00 | Umlauf Antonín | 3.třída - Východní Čechy
2.632
45 / 25 | 9
Malý stůl: Jednoband
16. 2. 2013, 10.00 | Koňarik Štefan | 3.třída - Východní Čechy
1.802
23 / 25 | 4
Malý stůl: Jednoband
23. 2. 2013, 12.30 | Josef Zbyšek | 3.třída - Východní Čechy
0.922
42 / 25 | 6
Malý stůl: Jednoband
9. 3. 2013, 10.00 | Chládek Roman | 3.třída - Východní Čechy
1.680
50 / 14 | 9
Malý stůl: Jednoband
16. 3. 2013, 10.00 | Marek Jan | 3.třída - Východní Čechy
3.572

2011/2012

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
9730 / 225 | 333.24
4.48
54.07410000 %
54 / 25 | 12
Malý stůl: Volná hra
15. 10. 2011, 13.00 | Hanuš Jiří | 3. třída "A"- Východní Čechy
2.160
103 / 25 | 13
Malý stůl: Volná hra
30. 10. 2011, 10.00 | Šmída Jan | 3. třída "A"- Východní Čechy
4.122
67 / 25 | 5
Malý stůl: Volná hra
19. 11. 2011, 13.30 | Vokáček Václav | 3. třída "A"- Východní Čechy
2.680
68 / 25 | 12
Malý stůl: Volná hra
4. 12. 2011, 10.00 | Šrůtek Václav | 3. třída "A"- Východní Čechy
2.722
76 / 25 | 21
Malý stůl: Volná hra
8. 1. 2012, 10.00 | Hanuš Jiří | 3. třída "A"- Východní Čechy
3.040
70 / 25 | 16
Malý stůl: Volná hra
28. 1. 2012, 13.30 | Chotěbor Ctirad | 3. třída "A"- Východní Čechy
2.800
112 / 25 | 33
Malý stůl: Volná hra
4. 2. 2012, 13.30 | Šrůtek Václav | 3. třída "A"- Východní Čechy
4.480
71 / 25 | 13
Malý stůl: Volná hra
19. 2. 2012, 10.00 | Turpiš Josef | 3. třída "A"- Východní Čechy
2.842
109 / 25 | 17
Malý stůl: Volná hra
25. 2. 2012, 13.30 | Netík Jiří | 3. třída "A"- Východní Čechy
4.362

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
10718 / 240 | 182.99
4.34
68.38100000 %
67 / 25 | 9
Malý stůl: Kádr 52/2
15. 10. 2011, 13.00 | Hanuš Jiří | 3. třída "A"- Východní Čechy
2.680
74 / 25 | 17
Malý stůl: Kádr 52/2
30. 10. 2011, 10.00 | Josef Zbyšek | 3. třída "A"- Východní Čechy
2.962
71 / 25 | 12
Malý stůl: Kádr 52/2
19. 11. 2011, 13.30 | Novotka Zbyněk | 3. třída "A"- Východní Čechy
2.842
34 / 22 | 8
Malý stůl: Kádr 52/2
4. 12. 2011, 10.00 | Florek Josef | 3. třída "A"- Východní Čechy
1.540
93 / 25 | 13
Malý stůl: Kádr 52/2
7. 1. 2012, 10.00 | Hazuka Petr | 1. třída - Východní Čechy
3.720
84 / 25 | 14
Malý stůl: Kádr 52/2
8. 1. 2012, 10.00 | Hanuš Jiří | 3. třída "A"- Východní Čechy
3.360
54 / 20 | 11
Malý stůl: Kádr 52/2
28. 1. 2012, 13.30 | Mervart Josef | 3. třída "A"- Východní Čechy
2.700
58 / 25 | 8
Malý stůl: Kádr 52/2
4. 2. 2012, 13.30 | Heincl Oldřich | 3. třída "A"- Východní Čechy
2.320
83 / 25 | 12
Malý stůl: Kádr 52/2
19. 2. 2012, 10.00 | Turpiš Josef | 3. třída "A"- Východní Čechy
3.322
100 / 23 | 18
Malý stůl: Kádr 52/2
25. 2. 2012, 13.30 | Netík Jiří | 3. třída "A"- Východní Čechy
4.342

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
8323 / 181 | 141.78
2.63
78.78050000 %
40 / 23 | 10
Malý stůl: Jednoband
15. 10. 2011, 13.00 | Bláha Jiří | 3. třída "A"- Východní Čechy
1.730
32 / 25 | 4
Malý stůl: Jednoband
30. 10. 2011, 10.00 | Josef Zbyšek | 3. třída "A"- Východní Čechy
1.280
29 / 17 | 5
Malý stůl: Jednoband
4. 12. 2011, 10.00 | Heincl Oldřich | 3. třída "A"- Východní Čechy
1.700
49 / 25 | 8
Malý stůl: Jednoband
7. 1. 2012, 10.00 | Hazuka Petr | 1. třída - Východní Čechy
1.960
32 / 22 | 6
Malý stůl: Jednoband
8. 1. 2012, 10.00 | Hanuš Jiří | 3. třída "A"- Východní Čechy
1.450
47 / 25 | 14
Malý stůl: Jednoband
4. 2. 2012, 13.30 | Heincl Oldřich | 3. třída "A"- Východní Čechy
1.882
44 / 25 | 7
Malý stůl: Jednoband
19. 2. 2012, 10.00 | Šolc Kamil | 3. třída "A"- Východní Čechy
1.760
50 / 19 | 8
Malý stůl: Jednoband
25. 2. 2012, 13.30 | Netík Jiří | 3. třída "A"- Východní Čechy
2.632

2010/2011

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
12983 / 290 | 263.38
5.32
54.61110000 %
81 / 25 | 12
Malý stůl: Volná hra
2. 10. 2010, 14.00 | Vokatý Petr | VČO 2.třída
3.240
47 / 15 | 10
Malý stůl: Volná hra
9. 10. 2010, 09.00 | Hájek Miloš | VČO 2.třída
3.130
65 / 25 | 9
Malý stůl: Volná hra
16. 10. 2010, 14.00 | Heincl Oldřich | VČO 2.třída
2.600
79 / 25 | 21
Malý stůl: Volná hra
27. 11. 2010, 14.00 | Havelka Jiří | VČO 2.třída
3.160
123 / 25 | 26
Malý stůl: Volná hra
11. 12. 2010, 10.00 | Strnad Milan | VČO 2.třída
4.922
58 / 25 | 18
Malý stůl: Volná hra
9. 1. 2011, 10.00 | Volanský Petr | VČO 2.třída
2.320
75 / 25 | 11
Malý stůl: Volná hra
23. 1. 2011, 10.00 | Sedlák Josef | VČO 2.třída
3.002
70 / 25 | 9
Malý stůl: Volná hra
29. 1. 2011, 10.00 | Heincl Oldřich | VČO 2.třída
2.800
133 / 25 | 21
Malý stůl: Volná hra
20. 2. 2011, 10.00 | Foff Petr | VČO 2.třída
5.320
59 / 25 | 6
Malý stůl: Volná hra
6. 3. 2011, 10.00 | Janeček Antonín | VČO 2.třída
2.360
104 / 25 | 17
Malý stůl: Volná hra
27. 3. 2011, 10.00 | Havelka Jiří | VČO 2.třída
4.160
89 / 25 | 14
Malý stůl: Volná hra
2. 4. 2011, 10.00 | Strnad Milan | VČO 2.třída
3.562

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
14873 / 321 | 222.71
4.76
60.20690000 %
57 / 17 | 7
Malý stůl: Kádr 52/2
2. 10. 2010, 14.00 | Koníček Vladimír | VČO 2.třída
3.350
100 / 21 | 21
Malý stůl: Kádr 52/2
9. 10. 2010, 09.00 | Kačírek Karel | VČO 2.třída
4.761
63 / 25 | 15
Malý stůl: Kádr 52/2
16. 10. 2010, 14.00 | Hudý Pavel | VČO 2.třída
2.520
34 / 25 | 6
Malý stůl: Kádr 52/2
20. 11. 2010, 09.00 | Janeček Antonín | VČO 2.třída
1.360
60 / 18 | 9
Malý stůl: Kádr 52/2
27. 11. 2010, 14.00 | Felgr Miloslav | VČO 2.třída
3.330
65 / 25 | 21
Malý stůl: Kádr 52/2
11. 12. 2010, 10.00 | Kopecký Emil st. | VČO 2.třída
2.600
57 / 25 | 12
Malý stůl: Kádr 52/2
9. 1. 2011, 10.00 | Vokatý Petr | VČO 2.třída
2.280
62 / 25 | 11
Malý stůl: Kádr 52/2
23. 1. 2011, 10.00 | Hájek Miloš | VČO 2.třída
2.480
37 / 20 | 6
Malý stůl: Kádr 52/2
29. 1. 2011, 10.00 | Heincl Oldřich | VČO 2.třída
1.850
87 / 20 | 22
Malý stůl: Kádr 52/2
20. 2. 2011, 10.00 | Foff Petr | VČO 2.třída
4.350
68 / 25 | 14
Malý stůl: Kádr 52/2
6. 3. 2011, 10.00 | Janeček Antonín | VČO 2.třída
2.722
46 / 25 | 8
Malý stůl: Kádr 52/2
27. 3. 2011, 11.30 | Havelka Jiří | VČO 2.třída
1.840
73 / 25 | 13
Malý stůl: Kádr 52/2
2. 4. 2011, 10.00 | Ptáček Pavel | VČO 2.třída
2.920
64 / 25 | 10
Malý stůl: Kádr 52/2
3. 4. 2011, 09.00 | Brandejs Karel | VČO 1.třída
2.560

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
13471 / 259 | 161.81
3.33
71.36360000 %
40 / 21 | 7
Malý stůl: Jednoband
2. 10. 2010, 14.00 | Koníček Vladimír | VČO 2.třída
1.900
37 / 25 | 6
Malý stůl: Jednoband
9. 10. 2010, 09.00 | Kačírek Karel | VČO 2.třída
1.480
18 / 17 | 5
Malý stůl: Jednoband
16. 10. 2010, 14.00 | Hudý Pavel | VČO 2.třída
1.050
32 / 21 | 8
Malý stůl: Jednoband
27. 11. 2010, 14.00 | Felgr Miloslav | VČO 2.třída
1.520
50 / 24 | 7
Malý stůl: Jednoband
11. 12. 2010, 10.00 | Dyrc Karel | VČO 2.třída
2.082
46 / 23 | 16
Malý stůl: Jednoband
9. 1. 2011, 10.00 | Vokatý Petr | VČO 2.třída
2.000
50 / 17 | 6
Malý stůl: Jednoband
23. 1. 2011, 10.00 | Hájek Miloš | VČO 2.třída
2.942
45 / 25 | 7
Malý stůl: Jednoband
29. 1. 2011, 10.00 | Poliaček Daniel | VČO 2.třída
1.800
50 / 15 | 9
Malý stůl: Jednoband
20. 2. 2011, 10.00 | Zadrobílek Roman | VČO 2.třída
3.332
34 / 21 | 9
Malý stůl: Jednoband
6. 3. 2011, 10.00 | Poláček Ladislav | VČO 2.třída
1.610
10 / 11 | 3
Malý stůl: Jednoband
27. 3. 2011, 12.30 | Svoboda Josef | VČO 2.třída
0.900
29 / 14 | 8
Malý stůl: Jednoband
2. 4. 2011, 10.00 | Kopecký Emil st. | VČO 2.třída
2.070
30 / 25 | 8
Malý stůl: Jednoband
3. 4. 2011, 09.00 | Kopecký Jaroslav | VČO 1.třída
1.200

2009/2010

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
10799 / 245 | 173.26
4.28
49.93750000 %
65 / 25 | 13
Malý stůl: Volná hra
10. 10. 2009, 09.30 | Šrůtek Václav | VČO 2.třída
2.602
61 / 24 | 12
Malý stůl: Volná hra
17. 10. 2009, 14.00 | Král Petr | VČO 1.třída
2.540
55 / 25 | 8
Malý stůl: Volná hra
24. 10. 2009, 13.00 | Janeček Antonín | VČO 3.třída A
2.200
86 / 21 | 15
Malý stůl: Volná hra
15. 11. 2009, 10.00 | Dyrc Karel | VČO 2.třída
4.090
107 / 25 | 15
Malý stůl: Volná hra
12. 12. 2009, 13.00 | Möller Herbert | VČO 3.třída A
4.282
90 / 25 | 17
Malý stůl: Volná hra
16. 1. 2010, 13.00 | Petříček Martin | VČO 3.třída A
3.602
98 / 25 | 12
Malý stůl: Volná hra
30. 1. 2010, 10.00 | Židů Tomáš | VČO 3.třída A
3.920
83 / 25 | 14
Malý stůl: Volná hra
6. 2. 2010, 09.30 | Stolín Jaroslav | VČO 3.třída A
3.320
69 / 25 | 17
Malý stůl: Volná hra
28. 2. 2010, 10.00 | Felgr Miloslav | VČO 3.třída A
2.760
85 / 25 | 11
Malý stůl: Volná hra
20. 3. 2010, 09.30 | Hájek Miloš | VČO 2.třída
3.400

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
10606 / 223 | 182.71
4.40
57.71430000 %
57 / 25 | 7
Malý stůl: Kádr 52/2
10. 10. 2009, 09.30 | Šrůtek Václav | VČO 2.třída
2.280
53 / 17 | 7
Malý stůl: Kádr 52/2
17. 10. 2009, 14.00 | Král Petr | VČO 1.třída
3.110
62 / 18 | 8
Malý stůl: Kádr 52/2
24. 10. 2009, 13.00 | Poláček Ladislav | VČO 3.třída A
3.440
64 / 24 | 11
Malý stůl: Kádr 52/2
15. 11. 2009, 10.00 | Kopecký Emil st. | VČO 2.třída
2.660
45 / 25 | 13
Malý stůl: Kádr 52/2
12. 12. 2009, 13.00 | Möller Herbert | VČO 3.třída A
1.800
81 / 25 | 18
Malý stůl: Kádr 52/2
16. 1. 2010, 13.00 | Petříček Martin | VČO 3.třída A
3.242
60 / 25 | 9
Malý stůl: Kádr 52/2
30. 1. 2010, 11.30 | Židů Tomáš | VČO 3.třída A
2.400
55 / 25 | 8
Malý stůl: Kádr 52/2
6. 2. 2010, 09.30 | Stolín Jaroslav | VČO 3.třída A
2.200
41 / 19 | 6
Malý stůl: Kádr 52/2
28. 2. 2010, 10.00 | Šlambor Aleš | VČO 3.třída A
2.150
88 / 20 | 14
Malý stůl: Kádr 52/2
20. 3. 2010, 09.30 | Hájek Miloš | VČO 2.třída
4.400

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
9298 / 200 | 91.49
2.00
64.78260000 %
38 / 19 | 7
Malý stůl: Jednoband
17. 10. 2009, 14.00 | Král Petr | VČO 1.třída
2.000
38 / 22 | 9
Malý stůl: Jednoband
24. 10. 2009, 13.00 | Židů Tomáš | VČO 3.třída A
1.720
33 / 25 | 8
Malý stůl: Jednoband
15. 11. 2009, 10.00 | Kopecký Emil st. | VČO 2.třída
1.320
36 / 25 | 6
Malý stůl: Jednoband
12. 12. 2009, 13.00 | Havelka Jiří | VČO 3.třída A
1.440
31 / 22 | 7
Malý stůl: Jednoband
16. 1. 2010, 13.00 | Šimek Vladimír | VČO 3.třída A
1.400
30 / 25 | 4
Malý stůl: Jednoband
30. 1. 2010, 10.00 | Židů Tomáš | VČO 3.třída A
1.200
40 / 25 | 9
Malý stůl: Jednoband
6. 2. 2010, 09.30 | Stolín Jaroslav | VČO 3.třída A
1.600
25 / 19 | 5
Malý stůl: Jednoband
28. 2. 2010, 10.00 | Felgr Miloslav | VČO 3.třída A
1.310
27 / 18 | 7
Malý stůl: Jednoband
20. 3. 2010, 09.30 | Sedlák Josef | VČO 2.třída
1.500

2008/2009

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
9666 / 225 | 222.96
4.92
49.33330000 %
51 / 25 | 12
Malý stůl: Volná hra
11. 10. 2008, 13.00 | Židů Tomáš | VČ 3.třída
2.040
123 / 25 | 22
Malý stůl: Volná hra
25. 10. 2008, 13.00 | Hána Václav | VČ 2.třída
4.922
80 / 25 | 14
Malý stůl: Volná hra
22. 11. 2008, 13.00 | Josef Zbyšek | VČ 3.třída
3.202
60 / 25 | 7
Malý stůl: Volná hra
30. 11. 2008, 10.00 | Hazuka Petr | VČ 2.třída
2.400
73 / 25 | 11
Malý stůl: Volná hra
6. 12. 2008, 13.00 | Florek Josef | VČ 3.třída
2.922
78 / 25 | 16
Malý stůl: Volná hra
17. 1. 2009, 13.00 | Janeček Antonín | VČ 3.třída
3.122
84 / 25 | 20
Malý stůl: Volná hra
31. 1. 2009, 13.00 | Němeček Pavel | VČ 3.třída
3.360
62 / 25 | 12
Malý stůl: Volná hra
21. 2. 2009, 13.00 | Šimek Vladimír | VČ 3.třída
2.480
55 / 25 | 9
Malý stůl: Volná hra
28. 3. 2009, 13.00 | Heincl Oldřich | VČ 3.třída
2.200

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
10752 / 250 | 323.00
4.00
75.20000000 %
88 / 25 | 23
Malý stůl: Kádr 52/2
11. 10. 2008, 13.00 | Židů Tomáš | VČ 3.třída
3.522
45 / 25 | 10
Malý stůl: Kádr 52/2
25. 10. 2008, 13.00 | Hána Václav | VČ 2.třída
1.800
74 / 25 | 11
Malý stůl: Kádr 52/2
16. 11. 2008, 10.00 | Petříček Martin | VČ 2.třída
2.962
77 / 25 | 10
Malý stůl: Kádr 52/2
22. 11. 2008, 13.00 | Šmída Jan | VČ 3.třída
3.082
94 / 25 | 12
Malý stůl: Kádr 52/2
30. 11. 2008, 10.00 | Havránek Hynek | VČ 2.třída
3.762
81 / 25 | 17
Malý stůl: Kádr 52/2
6. 12. 2008, 13.00 | Florek Josef | VČ 3.třída
3.242
62 / 25 | 15
Malý stůl: Kádr 52/2
17. 1. 2009, 13.00 | Janeček Antonín | VČ 3.třída
2.482
100 / 25 | 32
Malý stůl: Kádr 52/2
31. 1. 2009, 13.00 | Němeček Pavel | VČ 3.třída
4.002
46 / 25 | 9
Malý stůl: Kádr 52/2
21. 2. 2009, 13.00 | Ládr Ivan | VČ 3.třída
1.840
85 / 25 | 11
Malý stůl: Kádr 52/2
28. 3. 2009, 13.00 | Florek Josef | VČ 3.třída
3.402

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
10364 / 221 | 111.64
2.45
72.80000000 %
34 / 21 | 7
Malý stůl: Jednoband
11. 10. 2008, 13.00 | Židů Tomáš | VČ 3.třída
1.610
44 / 25 | 5
Malý stůl: Jednoband
25. 10. 2008, 13.00 | Hána Václav | VČ 2.třída
1.762
19 / 17 | 8
Malý stůl: Jednoband
16. 11. 2008, 10.00 | Brandejs Karel | VČ 2.třída
1.110
46 / 25 | 10
Malý stůl: Jednoband
22. 11. 2008, 13.00 | Šmída Jan | VČ 3.třída
1.842
32 / 25 | 4
Malý stůl: Jednoband
30. 11. 2008, 10.00 | Pavlík František | VČ 2.třída
1.280
33 / 24 | 10
Malý stůl: Jednoband
6. 12. 2008, 13.00 | Heincl Oldřich | VČ 3.třída
1.370
50 / 25 | 8
Malý stůl: Jednoband
17. 1. 2009, 13.00 | Janeček Antonín | VČ 3.třída
2.002
23 / 14 | 5
Malý stůl: Jednoband
31. 1. 2009, 13.00 | Bartoš Přemysl | VČ 3.třída
1.640
34 / 25 | 6
Malý stůl: Jednoband
21. 2. 2009, 13.00 | Ládr Ivan | VČ 3.třída
1.362
49 / 20 | 11
Malý stůl: Jednoband
28. 3. 2009, 13.00 | Poliaček Daniel | VČ 3.třída
2.450

2007/2008

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
201578 / 474 | 263.32
6.25
52.60000000 %
82 / 25 | 15
Malý stůl: Volná hra
7. 10. 2007, 15.00 | Petrskovský Martin | VČ-3.
3.280
59 / 25 | 17
Malý stůl: Volná hra
7. 10. 2007, 15.00 | Petrskovský Martin | VČ-3.
2.360
83 / 25 | 14
Malý stůl: Volná hra
20. 10. 2007, 15.00 | Josef Zbyšek | VČ-3.
3.322
91 / 25 | 25
Malý stůl: Volná hra
20. 10. 2007, 15.00 | Josef Zbyšek | VČ-3.
3.640
57 / 25 | 14
Malý stůl: Volná hra
27. 10. 2007, 10.00 | Kraus Radim | VČ-2.
2.280
56 / 25 | 10
Malý stůl: Volná hra
3. 11. 2007, 13.00 | Havránek Milan | VČ-3.
2.240
78 / 25 | 19
Malý stůl: Volná hra
3. 11. 2007, 13.00 | Havránek Milan | VČ-3.
3.122
72 / 25 | 12
Malý stůl: Volná hra
18. 11. 2007, 10.00 | Petrskovský Martin | VČ-3.
2.880
86 / 25 | 16
Malý stůl: Volná hra
18. 11. 2007, 10.00 | Petrskovský Martin | VČ-3.
3.442
150 / 24 | 26
Malý stůl: Volná hra
15. 12. 2007, 10.00 | Hazuka Petr | VČ-3.
6.252
100 / 25 | 14
Malý stůl: Volná hra
15. 12. 2007, 10.00 | Hazuka Petr | VČ-3.
4.002
73 / 25 | 11
Malý stůl: Volná hra
5. 1. 2008, 10.00 | Foff Petr | VČ-2.
2.920
81 / 25 | 20
Malý stůl: Volná hra
19. 1. 2008, 10.00 | Hána Václav | VČ-2.
3.242
77 / 25 | 14
Malý stůl: Volná hra
27. 1. 2008, 10.00 | Pfeifer David | VČ-2.
3.080
71 / 25 | 11
Malý stůl: Volná hra
2. 2. 2008, 10.00 | Havránek Milan | VČ-3.
2.842
67 / 25 | 18
Malý stůl: Volná hra
2. 2. 2008, 10.00 | Havránek Milan | VČ-3.
2.682
0
Malý stůl: Volná hra
9. 2. 2008, 10.00 | Archleb Josef | VČ-2.
2
85 / 25 | 9
Malý stůl: Volná hra
1. 3. 2008, 10.00 | Cvejn Jiří | VČ-2.
3.400
96 / 25 | 26
Malý stůl: Volná hra
15. 3. 2008, 10.00 | Hájek Miloš | VČ-2.
3.842
114 / 25 | 16
Malý stůl: Volná hra
30. 3. 2008, 10.00 | Srna Michal | VČ-2.
4.560

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
13944 / 305 | 233.09
4.76
72.61540000 %
86 / 25 | 18
Malý stůl: Kádr 52/2
20. 10. 2007, 15.00 | Šmída Jan | VČ-3.
3.442
43 / 19 | 11
Malý stůl: Kádr 52/2
27. 10. 2007, 10.00 | Kraus Radim | VČ-2.
2.260
71 / 25 | 16
Malý stůl: Kádr 52/2
3. 11. 2007, 13.00 | Havránek Milan | VČ-3.
2.842
49 / 25 | 12
Malý stůl: Kádr 52/2
18. 11. 2007, 10.00 | Petrskovský Martin | VČ-3.
1.960
100 / 21 | 23
Malý stůl: Kádr 52/2
15. 12. 2007, 10.00 | Havránek Hynek | VČ-3.
4.762
59 / 22 | 9
Malý stůl: Kádr 52/2
5. 1. 2008, 10.00 | Foff Petr | VČ-2.
2.680
82 / 25 | 16
Malý stůl: Kádr 52/2
19. 1. 2008, 10.00 | Hána Václav | VČ-2.
3.282
62 / 25 | 9
Malý stůl: Kádr 52/2
27. 1. 2008, 10.00 | Pfeifer David | VČ-2.
2.480
94 / 25 | 13
Malý stůl: Kádr 52/2
2. 2. 2008, 10.00 | Havránek Milan | VČ-3.
3.762
34 / 25 | 6
Malý stůl: Kádr 52/2
9. 2. 2008, 10.00 | Vít Jiří | VČ-2.
1.360
100 / 21 | 14
Malý stůl: Kádr 52/2
1. 3. 2008, 10.00 | Cvejn Jiří | VČ-2.
4.762
91 / 22 | 17
Malý stůl: Kádr 52/2
15. 3. 2008, 10.00 | Kačírek Karel | VČ-2.
4.130
73 / 25 | 20
Malý stůl: Kádr 52/2
30. 3. 2008, 10.00 | Suchánek Zdenek | VČ-2.
2.920

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
8288 / 176 | 91.63
2.64
72.00000000 %
31 / 25 | 4
Malý stůl: Jednoband
27. 10. 2007, 10.00 | Zelinka David | VČ-2.
1.240
45 / 17 | 9
Malý stůl: Jednoband
5. 1. 2008, 10.00 | Foff Petr | VČ-2.
2.640
27 / 25 | 6
Malý stůl: Jednoband
19. 1. 2008, 10.00 | Skalický Josef | VČ-2.
1.082
23 / 19 | 4
Malý stůl: Jednoband
27. 1. 2008, 10.00 | Pfeifer David | VČ-2.
1.210
50 / 21 | 9
Malý stůl: Jednoband
9. 2. 2008, 10.00 | Vít Jiří | VČ-2.
2.382
25 / 19 | 5
Malý stůl: Jednoband
1. 3. 2008, 10.00 | Cvejn Jiří | VČ-2.
1.310
48 / 25 | 7
Malý stůl: Jednoband
15. 3. 2008, 10.00 | Kačírek Karel | VČ-2.
1.922
39 / 25 | 6
Malý stůl: Jednoband
30. 3. 2008, 10.00 | Bartoš Přemysl | VČ-2.
1.560

Trojband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
325 / 90 | 20.277
0.333
41.66670000 %
7 / 30 | 2
Malý stůl: Trojband
6. 1. 2008, 09.00 | Hazuka Petr | 3B/VČ-3.
0.2330
8 / 30 | 2
Malý stůl: Trojband
6. 1. 2008, 11.00 | Vít Jiří | 3B/VČ-3.
0.2660
10 / 30 | 2
Malý stůl: Trojband
6. 1. 2008, 14.00 | Otčenášek Jiří st. | 3B/VČ-3.
0.3331

2006/2007

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
13951 / 288 | 253.30
4.96
48.76920000 %
88 / 25 | 14
Malý stůl: Volná hra
30. 9. 2006, 10.00 | Kolařík Jakub | VČ-3.
3.522
77 / 25 | 20
Malý stůl: Volná hra
30. 9. 2006, 10.00 | Bartoš Jakub | VČ-3.
3.082
81 / 18 | 11
Malý stůl: Volná hra
15. 10. 2006, 10.00 | Tolar Patrik | VČ-3.
4.500
15 / 7 | 7
Malý stůl: Volná hra
15. 10. 2006, 10.00 | Tolar Patrik | VČ-3.
2.140
124 / 25 | 22
Malý stůl: Volná hra
19. 11. 2006, 10.00 | Pfeifer David | VČ-3.
4.962
109 / 25 | 25
Malý stůl: Volná hra
19. 11. 2006, 10.00 | Pfeifer David | VČ-3.
4.362
106 / 25 | 21
Malý stůl: Volná hra
9. 12. 2006, 15.00 | Pavlík František | VČ-3.
4.242
68 / 25 | 16
Malý stůl: Volná hra
9. 12. 2006, 15.00 | Pavlík František | VČ-3.
2.722
53 / 25 | 13
Malý stůl: Volná hra
14. 1. 2007, 10.00 | Kolařík Jakub | VČ-3.
2.122
66 / 25 | 9
Malý stůl: Volná hra
14. 1. 2007, 10.00 | Bartoš Pavel | VČ-3.
2.642
32 / 13 | 15
Malý stůl: Volná hra
3. 3. 2007, 15.00 | Kraus Radim | VČ-3.
2.460
45 / 25 | 10
Malý stůl: Volná hra
24. 3. 2007, 10.00 | Vávra Václav | VČ-3.
1.802
87 / 25 | 17
Malý stůl: Volná hra
24. 3. 2007, 10.00 | Pavlík František | VČ-3.
3.482

Kádr 52/2

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
283 / 50 | 151.66
2.04
41.50000000 %
32 / 25 | 6
Malý stůl: Kádr 52/2
30. 9. 2006, 10.00 | Kriučkov Anatolij | VČ-3.
1.282
51 / 25 | 15
Malý stůl: Kádr 52/2
24. 3. 2007, 10.00 | Pavlík František | VČ-3.
2.040

2005/2006

Volná hra

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
3218 / 60 | 203.63
4.00
48.44440000 %
100 / 25 | 20
Malý stůl: Volná hra
19. 3. 2006, 10.00 | Pfeifer David | VČ-3.
4.000
25 / 10 | 7
Malý stůl: Volná hra
19. 3. 2006, 15.00 | Svoboda Pavel | VČ-3.
2.500
93 / 25 | 20
Malý stůl: Volná hra
1. 4. 2006, 10.00 | Jokl Ondřej | VČ-3.
3.722